Žiarske paličkárky sa stretli tento rok poslednýkrát

n 27.11.2015 10:30 - Žiar nad Hronom

Posledný mesiac tohto roka sa blíži, a tak sa aj žiarske paličkárky rozlúčili s tohtoročnou klubovou sezónou slávnostne. Novembrové klubové stretnutie bolo na počesť ich členky Matildy Holecyovej, ktorá si v októbri prevzala ocenenie za svoju umeleckú činnosť.

V budúcom roku ich čaká príprava na Krajkárske slávnosti vo Vamberku. Šikovné paličkárky sa ani v novembri nenechali zahanbiť a na svojom klubovom stretnutí si veselo porovnávali svoje hotové práce, vymieňali si vzory na ďalšie obdobie a, samozrejme, sklonené nad rozpracovanou čipkou si vzájomne pomáhali začať s novými vzormi.

Úspechy paličkárky ocenili

Za dlhoročnú spoluprácu v oblasti záujmovo-umeleckej činnosti dostala na slávnostnom galavečere Dotyky múz jedna z dlhoročných členiek klubu Matilda Holecyová ocenenie pri príležitosti životného jubilea.

„Ceníme si vašu priazeň a podporu pri oživovaní a uchovávaní tradičnej kremnickej a hodrušskej čipky, ktorú aj vašou zásluhou budú poznať budúce generácie,“ uviedla v ďakovnom liste riaditeľka Pohronského osvetového strediska Helena Žňavová. Hodrušskú a kremnickú čipku oživili paličkárky na minuloročnej výstave pod názvom Čipôčková krása.

Budúci rok sa členky v spolupráci s Helenou Soboslayovou z POS Žiar nad Hronom budú pripravovať na medzinárodnú výstavu čipky, ktorá sa organizuje v rámci Krajkárskych slávností vo Vamberku. 

Kurzy paličkovania

Ako ďalej uviedla Helena Soboslayová, POS Žiar nad Hronom zvažuje kurzy paličkovania, aby sa okruh paličkárok opäť rozšíril. Tento rok sa do paličkovania snažia zapojiť aj mladšie generácie.

Workshop pre deti a mládež Zvyky a tradície, organizovaný 26. novembra, sa zameriava na ľudovú kultúru v Žiari nad Hronom a okolitých regiónoch. Preto nesmelo medzi ručnými prácami našich predkov chýbať ani paličkovanie. Jedna z najstarších členiek klubu Pavlína Slušná deťom ukázala, koľko práce sa skrýva za jemnou čipkou.

Oko skúsenej paličkárky

„Musí sa dávať veľký pozor. Nad jednoduchším vzorom strávite aj dve poobedia. Pri paličkovanej čipke stačí zle prehodiť paličky a už ste vedľa. Skúsené oko to na hotovej práci hneď uvidí,“ priblížila svoju prácu jedna z paličkárok, ktorá čipku zhotovovala priamo na klubovom stretnutí.

V súčasnosti si paličkovanú čipku spolu s ďalšími tradičnými ľudovými prácami môžu záujemcovia pozrieť na výstave Textilná tvorba, ktorá je inštalovaná v priestoroch NBS Múzea mincí a medailí v Kremnici.

Text a foto: (ab)