Otvorili novú protipovodňovú ochranu

n 25.11.2015 7:50 - Bardejov

V Kružlove slávnostne otvorili protipovodňovú ochranu za 1,7 milióna eur. Spustili ju predseda vlády SR Robert Fico, minister životného prostredia Peter Žiga v prítomnosti starostu obce Jozefa Kmeca spolu s vodohospodármi zo Slovenského vodohospodárskeho podniku.

Obec Kružlov od roku 1996 zaliala voda desaťkrát, najhoršie to bolo v roku 2008. „V tomto roku prišla obec o most, o všetky lávky a jedna časť Kružlova ostala odrezaná od druhej časti. Záchranné práce boli vyčíslené na 104-tisíc eur a povodňové škody boli vyčíslené na sumu 690-tisíc eur,“ prezradil starosta Kružlova Jozef Kmec.

Cieľom projektu bolo bezpečne previesť obcou prietok storočnej vody. Začiatok úpravy je na okraji obce v mieste ústia potoka Slatvinec do vodného toku Topľa. Koniec je proti prúdu vodného toku, južným smerom, za intravilánom obce. Celková dĺžka úpravy toku potoka predstavuje 2 208 metrov.

Kvalita a bezpečnosť

Opýtali sme sa premiéra R. Fica, ako hodnotí tento projekt. „Oceňujem, že rezort životného prostredia a príslušné podniky majú na starosti protipovodňové opatrenia a venujú pozornosť aj malým obciam, ktoré boli niekoľkokrát postihnuté veľkými povodňami. Sú to často potoky, o ktorých nič nevieme, ktoré prejdete suchou nohou. A tak prišlo rozhodnutie z ministerstva životného prostredia, a urobilo sa tu veľké protipovodňové opatrenie. Je to nádherný projekt v dĺžke viac ako 2 kilometre. Keď sa na to človek pozrie zblízka, vidí veľmi kvalitnú a bezpečnú prácu. Preto chcem zaželať Kružlovčanom pokojné noci, dúfam, že sa už nemusia obávať toho, že im zoberie voda lávku alebo, dokonca, že ich ohrozí na živote a na zdraví.“

Stavba diela

Samotné dielo obsahuje čiastočnú úpravu trasy koryta, zmiernenie pozdĺžneho sklonu kamennými prahmi, opevnenie svahov priečneho profilu koryta kamennou dlažbou a oživenou kamennou rovnaninou a vybudovanie brodu.

Celkové náklady na vybudovanie protipovodňovej ochrany Kružlova boli 1,7 milióna eur, z toho 1,6 milióna pochádzalo z európskych peňazí a štátneho rozpočtu. Kružlov leží na sútoku dvoch neupravených vodohospodársky významných vodných tokov – Slatvinca a Tople

Preto dedinku v minulosti často zasiahli ničivé povodne – od roku 1996 desaťkrát, v rokoch 2000, 2004, 2008, 2009, 2010 a 2014, s celkovým trvaním povodňovej aktivity 166 dní.

V období častých zrážok alebo jarného topenia snehu sa všetka voda sústreďuje do Slatvinca, ktorý je prítokom Tople, a spolu s jeho ďalšími prítokmi nadobúda zvýšený prietok.

Od roku 2013

„Začali sme s týmto projektom od roku 2013, keď sme urobili koncepciu protipovodňových opatrení a identifikovali sme 559 miest na Slovensku, ktoré sú ohrozené veľkou vodou. Na to treba cez miliardu eur a ani z prostriedkov Európskej únie nemáme tieto financie a preto identifikujeme tie najdôležitejšie, resp. najohrozenejšie. Snažíme sa, aby ochrana zastihla čo najviac obyvateľov a najviac hodnôt,“ prezradil minister životného prostredia Peter Žiga.

Predseda vlády v Kružlove takisto odhalil pamätnú tabuľu. Na slávnostnom otvorení ďalej odznelo, že ochrana pred povodňou je mnohokrát lacnejšia ako škody, ktoré veľká voda napácha. Premiér v návšteve okresu pokračoval v obci Hažlín, kde slávnostne otvoril nové multifunkčné ihrisko.

Text a foto: (jm)