Viac foto v galérii

Prvá moderná zastávka v okrese

n 25.11.2015 8:00 - Považská Bystrica

Prvou modernou zastávkou v okrese je Plevník-Drieňové. Pred jeden a pol rokom začali prvé práce na rekonštrukcii železnice z Považskej Teplej do Bytče, aby po nej mohli vlaky premávať 160 km/h rýchlosťou.

Za ten čas posunuli trať v jednom úseku až o 98 metrov smerom k Váhu, vymenili koľajnice, trolejové vedenie a premenili krajinu aj dopravu tak, aby vyhovovala novým štandardom. Zmien je hneď niekoľko, realizovalo sa množstvo veľkých stavieb.

V týchto dňoch je tento úsek pred dokončením, skončila aj časť náhradnej autobusovej dopravy, ktorá nahrádzala osobné vlaky. Práve tá strpčovala cestujúcim najviac ich cesty do práce a do školy.

Nové protihlukové steny

Jeden z veľkých zásahov bol realizovaný pod miestnou časťou Vrtižer. Zarezanie železnice do kopca, po ktorom vedie cesta I/61, a vybudovanie nového silného oporného múru obmedzovalo aj premávku na hlavnej ceste. Koľaje, ktoré viedli popod Vrtižer, museli posunúť, čím vyrovnali oblúk, na ktorom by sa mala zvýšiť rýchlosť z 80 km/h na 140 km/h.

Pozdĺž trate postavili aj protihlukové steny. Pod Vrtižerom trať odklonili na úplne nový násyp a celú trať postavili aj vyššie oproti tej pôvodnej. Tu by už vlaky mohli chodiť stošesťdesiatkou.

Riadili sa normami

Z hľadiska európskych noriem pre železničnú dopravu a bezpečnosť boli zrušené aj dve železničné priecestia. Vzhľadom na nutnosť dopravy obrábacích strojov na polia za železnicu, pre prejazd záchranných vozidiel a vozidiel majiteľov pozemkov, vybudovali pred Plevníkom úplne nový most ponad štátnu cestu aj železnicu. Priechod v Plevníku-Drieňovom na zastávke nahradili bezbariérovým podchodom.

Zatiaľ podľa harmonogramu

„Práce na ucelených častiach stavby prebiehajú podľa schváleného harmonogramu výluk. Parametre a vybavenosť jednotlivých zastávok a staníc určuje platná projektová dokumentácia a ďalej boli zohľadnené požiadavky tzv. interoperability železničného systému, t.j. umožnenie bezpečného a bezbariérového prístupu k železničnej infraštruktúre aj osobám so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. Ide predovšetkým o vybudovanie prístupových rámp, špeciálnych madiel, držadiel a vodiacich prvkov (línií). Plánované odovzdanie úsekov je určené na koniec novembra 2015. Železničná trať po vybudovaní a odovzdaní príslušnému správcovi umožňuje poskytnúť bezprostredne svoje konštrukčné vlastnosti a parametre, t.j. rýchlosť 160 km/h resp.140km/h v niektorých úsekoch, závisí však od možností prepravcu a jeho vybavenia z hľadiska technickej spôsobilosti vozňového parku a hnacích dráhových vozidiel. Je nutné pritom prihliadnuť aj na skutočnosť, že vzhľadom k stále prebiehajúcim stavbám na železničnom koridore stále nie je účelné vyvíjať uvedenú rýchlosť,“ uviedla Martina Pavlíková, hovorkyňa ŽSR.

Moderná zastávka

Zastávka Plevník-Drieňové je prvou zastávkou v okrese, ktorá prešla rekonštrukciou a spĺňa požiadavky súčasnej doby. Hrana nástupíšť umožňuje plynulý prechod do nízkopodlažných vozňov – napríklad poschodovej jednotky, čím umožňujú aj osobám so zníženou schopnosťou, starým ľuďom a cestujúcim s kočíkmi pohodlný nástup.

Plevníčania kedysi využívali pri prechode z jednej strany na druhú železničné priecestie. To tam už dnes nenájdete, na zastávke je ale podchod. Budova zastávky, ktorá slúžila aj ako čakáreň, je po rekonštrukcii zatvorená, na oboch stranách však pribudli presklené prístrešky a lavičky.

Cestujúcim pomôže aj audiovizuálny systém, ktorý zobrazuje najbližšie odchody vlakov aj s prípadnými meškaniami.

Dva tunely a most

Čo sa týka mesta Považská Bystrica a rekonštrukcie železnice, situácia nápadne pripomína roky pred výstavbou diaľnice cez mesto. Vtedy bola Považská Bystrica dopravným ostrovom medzi zrekonštruovanými úsekmi. V tomto období sa tiež odovzdávajú úseky železnice pred mestom aj za mestom, ale samotný úsek týkajúci sa centra ešte nie je ani začatý.

Pozitívne je, že sa na úseku Púchov – Považská Teplá ukončilo verejné obstarávanie. „ŽSR dňa 3. novembra 2015, v deň predkladania ponúk uchádzačov na modernizáciu železničnej trate Púchov – Žilina, I. etapa Púchov – Považská Teplá, dostali 5 ponúk,“ doplnila Pavlíková. Stavba bude pozostávať z množstva stavebných objektov, z ktorých najdominantnejšie budú dva tunely a most ponad Váh na hranici okresov Púchov a Považská Bystrica.

Text a foto: Peter Lengyel