Obloha plná farieb. Šarkaniáda sa žiakom nesmierne páčila

n 17.11.2015 8:58 - Stropkov

Začiatkom novembra v popoludňajších hodinách zorganizovalo CVČ v spolupráci s ŠKD Šarkaniádu – súťaž o najkrajšieho lietajúceho šarkana pre žiakov našej školy.

Všetko to začalo výrobou šarkanov. Deti pracovali usilovne a rozvíjali svoje zručnosti pri strihaní, lepení, kreslení a maľovaní. Uplatňovali svoju tvorivosť a fantáziu. Výsledkom spoločnej práce boli originálne šarkany, jeden krajší ako druhý.

Samozrejme, že ich chceli aj vyskúšať, či dokážu lietať. Slniečko im pri šantení svietilo, vietor jemne pofukoval a pomáhal predviesť ich krásavcov z papiera. Niektoré šarkany protestovali, nechcelo sa im vzlietnuť, tým pomohli pani vychovávateľky rýchlymi úpravami priamo na veľkom školskom ihrisku.

Po leteckej prehliadke šarkanov boli deti ocenené za ich tvorivú prácu a fantáziu, ktorú prejavili počas Šarkaniády.

 

Text a foto: ZŠ Mlynská