Mýtnica v Devínskej Novej Vsi oslavuje tento rok výročie. Aká je jej história?

n 28.11.2015 12:44 - Bratislava IV

Mýtnica, najvýznamnejšia pamiatka nereligiózneho charakteru v Devínskej Novej Vsi, si v tomto roku pripomína dve výročia a upomína na zaujímavú históriu rozvoja cestnej siete a obchodu v Európe.

Prvýkrát sa dotýka tohto miesta písomná zmienka spred 300 rokov a samotná budova získala štatút kultúrnej pamiatky pred 30 rokmi. Presne pred tridsiatimi rokmi 11. decembra 1985 bol pod názvom Stanica mýtna vyhlásený objekt bývalej radnice v Devínskej Novej Vsi za národnú kultúrnu pamiatku.
 

POZRITE AJ: Bratislava I. : Akoby už nešlo o dni, ale o hodiny...

 

Budova nazývaná aj Mýtnica alebo Kendeffyho dom je nárožná stavba postavená okolo roku 1771. Má obdĺžnikový pôdorys s dvomi krídlam a dve podlažia s podkrovím a pivnicou. Upravovaná bola v 1. polovici 19. storočia a v 80. rokoch 20. storočia.

Pôvod slova

Názov pamiatky má súvis so slovom mýto, ktoré malo v stredovekej Európe význam v zmysle najrôznejších poplatkov i miest, kde sa vyberali. Ako prvé sa zrejme vyberali trhové mýta, ku ktorým pribudli neskôr aj cestné mýta pre cesty, mosty, priechody, brody, po ktorých kupci a trhovníci prepravovali tovar na trh.

Výnosy slúžili na udržiavanie schodnosti a bezpečnosť obchodných ciest. Na hraniciach sa začali vyberať aj poplatky za prevážaný tovar a dobytok, clá, ktoré boli na našom území známe ako podiel v naturáliách zvaný tridsiatok.

Kontrola vývozu

Mýtnica v Devínskej Novej Vsi leží na mieste v blízkosti rieky Moravy, ku ktorému sa viaže prvá písomná zmienka spred 300 rokov, z roku 1715, hovoriaca o tridsiatkovej stanici, kontrolujúcej vývoz palivového dreva a dobytka do Rakúska.

Možno predpokladať, že sídlila na jednej z hlavných diaľkových ciest širokých 7,6 metra, ktorých súpis obnovila Mária Terézia v roku 1751.

Viacúčelová budova

V Rakúskom cisárstve sa v polovici 19. storočia odstránili vnútorné colné hranice oddeľujúce Uhorsko, Chorvátsko, Sedmohradsko od ostatných krajín monarchie a v roku 1951 boli všetky tridsiatkové stanice zrušené.

Budova v Devínskej Novej Vsi v priebehu ďalších rokov slúžila ako obytný dom, žandárska stanica, obchod s miešaným tovarom, klub mládeže, miestna knižnica aj miestny úrad. V súčasnosti väčšinu jej priestorov Devínska Nová Ves prenajíma ako kancelárie.

Prízemie však slúži v podstate verejnosti, ktorá tu nájde Turistickú a informačnú kanceláriu s požičovňou bicyklov a kaviarničku. Dochovaná mýtna stanica upozorňuje na zaujímavú, ale možno neprávom opomínanú, históriu rozvoja ciest, obchodu, transportu tovarov a cestovania v Európe od čias stredoveku.

Na budove nie je žiadna tabuľa, ktorá by na pamiatku upozorňovala, i keď leží na turisticky frekventovanej ulici Na mýte vedúcej na most Slobody na hranici Slovenska a Rakúska.

Text a foto: (ml)