Okresné majstrovstvá v zrýchlenom šachu

n 17.11.2015 7:06 - Púchov

Posledná októbrová sobota patrila v Centre voľného času Včielka Púchov tým, ktorí si prišli zmerať svoje schopnosti v školských majstrovstvách žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu z okresu Púchov.

Vyhlasovateľom súťaže bol Slovenský šachový zväz s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, pričom usporiadateľom je každoročne Centrum voľného času Včielka a Trenčiansky šachový zväz.

Celkovo 24 účastníkov

Šachové partie boli napínavé, každý sa snažil získať čo najviac bodov. Súťažilo desať dievčat a štrnásť chlapcov holdujúcich tejto kráľovskej hre. Po napínavom súboji si svoje víťazstvá vysúťažili a do krajského kola postúpili žiačky 1. Bianka Farag (Mládežnícka Púchov – CVČ Púchov), 2. Lívia Bajzová (Mládežnícka Púchov – CVČ Púchov), 3. Lenka Brindzová (ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou), žiaci 1. Kristián Rúček (ZŠ Beluša – CCVČ Beluša), 2. Adam Kudlej (ZŠ Beluša – CCVČ Beluša), 3. Mário Mazúr (ZŠ Beluša – CCVČ Beluša).

Ďalšie ocenenia

Ocenení boli i najmladší účastník, najmladšia účastníčka a najúspešnejšia škola, ktorou sa stala ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou. O bezproblémový priebeh turnaja sa postarala hlavná rozhodkyňa Marta Motúzová, ktorej patrí poďakovanie, ako i ostatným rozhodcom turnaja, pedagogickému dozoru a rodičom súťažiacich. Prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

Text: Alena Strýčková, foto: archív CVČ Včielka