Základná škola sa teší z ďalších nových okien

n 27.11.2015 8:14 - Považská Bystrica

Základná škola Stred dlhodobo rieši havarijný stav budovy. Tá bola skolaudovaná ešte v roku 1977 a odvtedy sa do jej opráv investovalo len veľmi málo. Zub času sa tak podpísal pod zatekajúcu strechu, netesniace okná či poruchy osvetlenia v jednotlivých triedach.

Žiakom a pedagógom všetky tieto problémy komplikovali vyučovací proces a často hrozilo aj nebezpečenstvo úrazu. Mesto preto v uplynulom roku vynaložilo finančné prostriedky na viaceré rekonštrukčné práce.

Zateplenie priestorov

Ako uviedla hororkyňa mesta Iveta Kováčiková, budova základnej školy bola dlhé roky vo veľmi zlom stave.

„V minulosti mesto operatívne riešilo zatekajúcu strechu, ktorá bola z troch štvrtín zateplená, na zostávajúcej časti sa urobila nová izolácia. V minulom roku vyčlenilo z rozpočtu financie na výmenu okien v devätnástich triedach. Išlo o triedy, kde sa deti počas školského roka stále učia. V tomto roku mesto vyčlenilo ďalších 10 000 eur na výmenu posledných desiatich okien z čelnej strany budovy a dvoje vchodové dvere na prízemí z bočnej a zadnej strany. Výmena prispeje k ďalšiemu zatepleniu priestorov školy,“ uviedla.

Výmena potrubia

Počas leta tohto roku realizovala v areáli školy výmenu vodovodného potrubia Považská vodárenská spoločnosť. Touto činnosťou došlo aj k zásahu do detského ihriska, cez ktoré viedla rozkopávka.

„Mesto sa s Považskou vodárenskou spoločnosťou dohodlo na súčinnosti riešenia tak, aby celá plocha asfaltového ihriska bola zaasfaltovaná, nakoľko by nebolo vhodné, vzhľadom na stav ihriska, vyasfaltovanie len výkopovej ryhy. Práce na ihrisku sa týkajú celkovo plochy približne 770 m², pričom náklady sú vo výške približne 24 000 eur. Sumu za 570 m² uhradí mesto a zvyšných 200 m² zaplatí Považská vodárenská spoločnosť,“ doplnila informácie hovorkyňa.

Text a foto: (kava)