Most museli pre jeho zlý stav zbúrať

n 26.11.2015 8:02 - Považská Bystrica

Mesto muselo v tomto roku investovať do viacerých mostov. Ich zlý stav si vyžiadal nevyhnutné rekonštrukčné práce. Most za mestským úradom museli zbúrať, na sídlisku Stred sa zase robí rozsiahla rekonštrukcia mostu, ktorý spája sídlisko s mestom.

Havarijný stav mostu mali aj v mestskej časti Šebešťanová. Aj tu muselo mesto pristúpiť k jeho likvidácii. Nový most by mal byť hotový do konca roka.

Vykonali obhliadku

Ako nás informovala hovorkyňa mesta Iveta Kováčiková, mostným objektom je zabezpečené premostenie potoka Šebešťanová v obci Šebešťanová. Most slúži na prevedenie miestnej komunikácie k rodinným domom a tiež k miestnemu cintorínu.

„Na podnet občanov vykonali príslušní pracovníci spolu so statikmi obhliadku mosta, zistili pritom koróziu krajných oceľových nosníkov a úplnú stratu ich únosnosti, koróziu ostaných nosníkov a 50-percentnú stratu ich únosnosti, spráchnivenie a vyhnitie drevenej mostovky, koróziu zábradlia, čiastočný rozpad kamennej resp. betónovej opory, trhliny a zanesené dno. Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo navrhnuté úplné odstránenie vrchnej časti mosta a nahradenie novou konštrukciou. Zabezpečí sa pritom aj odvodnenie mosta,“ doplnila informácie hovorkyňa.

Nová mostovka

Most bude teda nahradený novou mostovkou. Samotná rekonštrukcia odštartovala po Dušičkách, most by mal byť hotový do konca roka. „Práce budú realizované v závislosti od poveternostných podmienok. Predpokladáme, že nový most bude hotový do konca roka,“ uzavrela.

Počas tejto doby musia občania tejto mestskej časti využívať obchádzku popri cintoríne. Rekonštrukcia mosta v Šebešťanovej bola vysúťažená na sumu necelých 30 000 eur,“ doplnila hovorkyňa mesta.

Ako nám povedali samotní občania Šebešťanovej, most bol už dlhšiu dobu v katastrofálnom stave a robil problémy ako peším, tak aj vodičom. Ako tiež povedali, veria, že nový bude hotový čo najskôr.

Text a foto: (kava)