Stretávajú sa, lebo majú rady prírodu

n 25.11.2015 8:49 - Považská Bystrica

Vo viacerých krajinách sú lesné kluby a lesné škôlky akceptovanou súčasťou vzdelávania detí predškolského veku. Zahraničné skúsenosti sú pre ľudí z nášho okolia inšpiráciou a zároveň odpoveďou na dopyt, ktorý volá po aktívnom trávení času na materskej dovolenke.

Voľné zoskupenie mamičiek organizuje lesné stretnutia aj v našom meste.

„Stretávame sa, aby sme svoje deti navzájom dostávali do čo najužšieho kontaktu s prírodou už odmalička. Každý utorok v tomto období robíme lesné výpravy do okolia. Deti sa tak prirodzene učia vnímať prírodu a zvieratká. Lesných stretnutí bolo zatiaľ sedem, dnes na ôsmom máme v pláne ísť sa pozrieť na salaš do Praznova, kde chovajú prasiatka a ovečky. Naše aktivity nie sú len o pozorovaní prírody, sme veľmi radi, keď sa deti aj my niečo nové dozvieme. Na tejto farme je dobré, že sú tam živočíchy rôzneho druhu a veku, takže deti môžu vidieť aj mláďatká aj dospelé zvieratá. Pracovníci nám tiež povedia o tom, ako spracúvajú ovčie mlieko, akým spôsobom sa zvieratá kŕmia, čo potrebujú,“ uviedla Daniela Barbosová.

Pre radosť

Záujem o aktivity si nachádza priaznivcov aj v našom meste, na aktivitách sa zúčastňuje priemerne 10 až 20 rodičov, ktorí prichádzajú so svojimi deťmi. Oznámenia o akciách si rodičia nájdu najmä na sociálnych sieťach a rodičovských serveroch.

„Sme voľná, úplne otvorená skupina, nie sme nikde registrovaní, robíme to pre radosť. Jediným obmedzením je, že vzhľadom na pobyt v prírode nie je možné naše aktivity realizovať s detským kočíkom. Dnes už existujú tzv. baby šatky, ergonomické nosiče,“ doplnila Barbosová.

Text a foto: Peter Lengyel