DOD na bilingválnom slovensko-španielskom gymnáziu

n 16.11.2015 8:13 - Nové Mesto nad Váhom

Bilingválne slovensko-španielske gymnázium v Novom Meste nad Váhom každoročne organizuje Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na strednej škole. Žiaci spolu s rodičmi sa vo štvrtok 12. novembra dozvedeli zaujímavé informácie o štúdiu.

Škola ponúka päťročné štúdium a má prírodovedné zameranie. Vyučovanie prebieha dvojjazyčne – v slovenskom jazyku a v španielskom jazyku. Prvý ročník je zameraný na intenzívnu jazykovú prípravu v španielskom jazyku, vyučuje sa  20 hodín španielčiny týždenne.

„Z toho 4 hodiny predstavuje odborná terminológia z matem tiky, fyziky, chémie a biológie,“ povedala riaditeľka školy Jana Habová. Vo vyšších ročníkoch počnúc druhým ročníkom sa tieto prírodovedné predmety vyučujú súčasne v slovenskom aj španielskom jazyku.

Štyria španielski lektori

Dvaja vyučujú španielsky jazyk, literatúru a kultúru. Jeden učí biológiu a chémiu a ďalší učí matematiku a fyziku. „Naši študenti vo štvrtom ročníku maturujú zo slovenského jazyka a literatúry a v piatom ročníku maturujú zo španielskeho jazyka literatúry a kultúry na úrovni C1.

Ďalej si môžu vybrať dva voliteľné predmety z ktorých budú maturovať, pokiaľ si vyberú prírodovedný predmet a maturujú v ňom v španielskom jazyku, môžu získať titul španielskeho maturanta tzv. bachiller,“ dodala Jana Habová.

Po ukončení štúdia dostanú študenti maturitné vysvedčenie, titul bachiller a španielsky certifikát, platný na španielskych univerzitách i v EÚ. Okrem toho majú možnosť urobiť štátnu jazykovú skúšku zo španielskeho jazyka. Škola budúci rok otvára jednu triedu s počtom žiakov 30, podľa dohody MŠ Slovenskej republiky s MŠ Španielskeho kráľovstva.

Rôzne možnosti v rámci osobného rozvoja

Žiaci sa zúčastňujú na rôznych súťažiach, či už slovenských a, samozrejme, aj španielskych, z ktorých najvýznamnejšie sú Ruta Quetzal, Garcilaso de la Vega a olympiáda v španielskom jazyku.

„Študenti majú možnosť participovať na družobnej výmene so španielskou strednou školou, alebo tiež na Národnom divadelnom festivale v španielskom jazyku. Môžu sa zapájať i do krúžkov podľa vlastného výberu,“ dodala Jana Habová.

Na škole sa uskutočňujú exkurzie podľa záujmu študentov, napr. exkurzia do Cervantesovho inštitútu v Bratislave, do Vida Science Centre Brnom ba worskshop o vysokých školách Gaudeamus a podobne. Študenti usporadúvajú rôzne akcie, napr. zber papiera, hallowenskú nocovačku a podobne.

Text a foto: (sm)