Svet detí ukrytý za heslom alebo čo je to grooming?

n 25.11.2015 6:28 - Púchov

Devätnásty november je uznaný za Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí, tzv. CAN syndrómu.

Mnohí ľudia sa nazdávajú, že týranie a zneužívanie sa týka najmä detí z neusporiadaných rodín. Prípadne z rodín s domácim náslím alebo vidia ohrozenie od rôznych živlov. Málo rodičov si však uvedomuje, že v oblasti zneužívania detí je v posledných rokoch na vzostupe zneužívanie prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, ktoré sa stávajú akousi málo stráženou bránou k ich deťom. A tak sa môže stať, že aj rodičia ochraňujúci svoje dieťa môžu zistiť, že ich deťa sa stalo obeťou zneužitia.

Nebezpečný internetový svet

Virtuálne prostredie internetu a sociálnych sietí je svet, v ktorom sa orientuje veľmi ťažko. Kombinácia istej detskej naivity, túžby z nepoznaného a internetová etiketa môže viesť k rizikovému správaniu, ktoré nemusí skončiť dobre. Dieťa sa môže stať obeťou hneď v niekoľkých prípadoch.

Mnohým deťom lichotí záujem cudzích ľudí o internetové priateľstvo na sociálnych sieťach. Mnohé deti sú rady, ak sa môžu pochváliť medzi ostatnými vysokým počtom internetových priateľov alebo tým, že si píšu so staršími. Nemusia si pritom uvedomiť, že sa práve na ne napojil človek, ktorý hodlá využiť ich priateľstvo na účely, ktoré sa im nakoniec nebudú páčiť.

Pozor na kyberšikanu

Mnohé deti zdieľajú svoje pocity a ak sa nachádzajú v kríze, ktorú prejavujú v statusoch, môže sa zrazu objaviť „záchranca“. Ten dieťaťu zväčša najprv pomáha, získa od neho citlivé informácie, neraz intímne fotografie. Práve nimi môže potom dieťa vydierať. Môže sa vyhrážať zverejnením informácií v škole, na verejnosti, diskreditáciou osoby.

Takéto dieťa potom môže v dôsledku strachu pristúpiť aj na veci, s ktorými by inak nikdy nesúhlasilo. Čím sú deti mladšie, tým je riziko úspechu vydierania vyššie. Nadväzovanie vzťahu za účelom zneužitia sa nazýva grooming a je to jedna z foriem kyberšikany.

Sebapoškodzovanie

Známe sú aj prípady, kedy dievčatá a chlapci už na základnej škole zdieľali medzi sebou svoje intímne fotografie a po hádkach a ukončení kamarátstva sa tieto fotky dostali medzi spolužiakov. Toto rizikové správanie nemusí znamenať len okamžitú hanbu, ale slabšie povahy môžu kvôli tomu skĺznuť k sebapoškodzovaniu.

Rodičia, ktorí sa chcú vyhnúť takejto forme zneužitia u svojich detí, by mali oveľa viac času venovať rozhovorom o online živote ich detí. Tým, že sa ich virtuálny život skrýva za heslom alebo PIN kódom, rodičia sa majú k nemu možnosť dostať len cez dôveru vlastných detí.

Dobré je sa tiež informovať o internetových priateľoch, či ich deti skutočne poznajú, či sa s nimi stretávajú. Úprimným záujmom o vnútorný svet dieťaťa môže rodič najlepšie predchádzať týmto nebezpečným javom.

Text a foto: Peter Lengyel