Privítanie najmenších občanov

n 21.11.2015 8:00 - Tvrdošín

Sobášna sieň na Mestskom úrade v Tvrdošíne sa vo štvrtok 19. novembra opäť zaplnila deťmi – najmenšími obyvateľmi nášho mesta.

Zástupkyňa primátora V. Jančeková slávnostne privítala rodičov 38 novorodencov, z toho šestnásť chlapcov a dvadsaťdva dievčat.

„Občianske uvítanie do života je jednou z najkrajších a najvzácnejších chvíľ, ktoré si budete uchovávať v pamäti. Teším sa spolu s rodičmi zo zázraku života. Dieťa je predsa tým najvzácnejším darom, ktorý bude napĺňať a obohacovať ich dni. Je to dar, ktorý vás milí rodičia bude sprevádzať po celý život ale aj záväzok a poslanie pre mesto aby sme i naďalej vytvárali podmienky pre skvalitnenie šťastného života našich detí,“ povedala okrem iného V. Jančeková.

Finančný darček a kniha

Slávnostný akt uvítania detí do života pozostáva zo zapísania dieťaťa do pamätnej knihy a následným symbolickým uložením do kolísky. Z rúk zástupkyne primátora V. Jančekovej si rodičia detí,ktoré sú považované za budúcnosť nášho mesta, prevzali finančný darček a tematicky zameranú knihu s venovaním od primátora mesta.

Prvé slávnostné chvíle

Uvítanie detí je milý zvyk, ktorý sa deje po celom svete. Ani Tvrdošín nie je výnimkou. Veď čo je krajšie ako nový život, ktorý vzišiel z lásky a oddanosti dvoch milujúcich ľudí? Privítanie do života patrí medzi prvé slávnostné chvíle malých Tvrdošínčanov ako občanov mesta.

Do sobášnej siene s nimi zavítajú okrem rodičov častokrát aj starí rodičia a starší súrodenci, ktorí chcú svoje radosti podporiť v slávnostnom akte a zúčastniť sa tak na jednej z prvých významných chvíľ v ich živote.

(mp, mrh), foto: (mp)