Mesto dá dôchodcom vianočný darček

n 26.11.2015 8:00 - Tvrdošín

Každý dôchodca z Tvrdošína, ktorý má v meste trvalý pobyt a je starší ako 64 rokov, dostane od mesta vianočný príspevok vo výške 25 eur. Rozhodli o tom poslanci mestského zastupiteľstva na svojom nedávnom zasadnutí.

Aj pre invalidných dôchodcov

Podľa uznesenia, ktoré prijal tvrdošínsky parlament, sa príspevok pre tohtoročné Vianoce týka aj invalidných dôchodcov, ktorí sú poberateľmi invalidných dôchodkov, no nemajú iný príjem zo zárobkovej činnosti, čo majú potvrdiť čestným vyhlásením na výplatnej listine. Rovnako sa 25-eurový príspevok týka aj zdravotne ťažko postihnutých detí. „Vianočný príspevok sa vzťahuje iba na tých občanov, ktorí majú na území mesta trvalý pobyt,“ pripomína sa v uznesení mestského zastupiteľstva. Darček od radnice sa týka seniorov, ktorí v kalendárnom roku 2015 dovŕšili 65 a viac rokov.

Niečo aj pre skôr narodených

Poslanci sa zaoberali aj ďalšou aktivitou spojenou s obyvateľmi skôr narodenými. Rozhodli, že mesto zabezpečí kultúrno-spoločenskú akciu s posedením a občerstvením pre dôchodcov z Tvrdošína. Podujatie s názvom „Sviatok príbuznosti“ podporí magistrát nákupom darčekov do výšky 10 eur na osobu pre všetkých dôchodcov a zdravotne postihnuté deti, ktorí majú na území mesta trvalý pobyt. „Dôchodcovia a zdravotne postihnuté deti si darčeky prevezmú osobne v deň kultúrno-spoločenskej akcie, resp. na Mestskom úrade v Tvrdošíne v kancelárii prvého kontaktu najneskôr do 15. decembra 2015,“ uvádza sa v uznesení, ktoré odobrili poslanci mestského zastupiteľstva.

V Tvrdošíne viac ako 760 dôchodcov

V Tvrdošíne pôsobí aj okresná organizácia Jednoty dôchodcov, ktorej dôležitou úlohou je spolupráca s orgánmi štátnej správy a samosprávyas odborovými a inými organizáciami. Zároveň usporadúvajú dobrovoľnícke aktivity a vedú starších ľudí k vzájomnej pomoci. Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Tvrdošín začala pracovať ako plnohodnotná okresná organizácia v októbri 2010. Predsedom je Milan Krupa. Súčasťou stavovskej štruktúry v okrese je aj miestna organizácia v Podbieli a ďalšia v Trstenej (vznik 2012), ako aj Nižnej. Podľa zatiaľ posledného sčítania obyvateľov (2011) mal Tvrdošín 761 dôchodcov, resp. ľudí starších ako 64 rokov. Podľa tohto údaju by teda Vianočný príspevok radnice stál mestský rozpočet minimálne 19 025 eur. V tom však ešte nie sú započítaní invalidní dôchodcovia a zdravotne ťažko postihnuté deti.

Monika Domeniková, foto: TASR