Spolupráca bude pokračovať až do roku 2020

n 25.11.2015 8:00 - Tvrdošín

Brána do Západných Tatier v podhorí Gubalovskie. Jedna z najkrajších oblastí v Poľsku, Gminia Kościelisko, ktorá pozostáva z troch dedín (Kościelisko, Witów a Dzianisz), bude minimálne do roku 2020 spolupracovať na základe schválenej dohody s mestom Tvrdošín.

Spoločná ponuka turistických atrakcií

Partnerstvo vo viacerých oblastiach odobrilo aj zastupiteľstvo v meste s líškou v erbe na svojom nedávnom zasadnutí. Pri svojom rozhodovaní sa opierali o siedmu hlavu štatútu mesta Tvrdošín, podľa ktorého „Mesto môže... nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami a mestami iných štátov...“ (siedma hlava: Vzťah mesta k okolitým obciam a mestám).

Podľa dokumentu budú obidve samosprávy, slovenská aj poľská, viesť spoločnú ponuku turistických atrakcií, ktoré sa nachádzajú na území mesta Tvrdošín a Gminy Kościelisko. Zároveň budú tvoriť komunikačné spojenia medzi sebou, ako aj komplexné a integrované ponuky.

Spolupráca sa tiež týka: „Využitia možností získania prostriedkov Európskej únie s cieľom realizácie spoločných projektov; podpory podnikania, inovatívnosti a konkurencieschopnosti, obnoviteľných zdrojov energie a ochrany životného prostredia, kultúrnej výmeny a výmeny detí a mládeže a tiež kooperácie medzi verejnými inštitúciami a mimovládnymi organizáciami,“ uvádza sa v dokumente.

Zároveň poslanci schválili, že výdavky na činnosti, uvedené v dohode, budú pokryté z rozpočtu mesta v rokoch 2015 - 2020.

Našli k sebe cestu už pred rokmi

Spolupráca Tvrdošína a Kościeliska nie je novinkou. Obidve samosprávy našli k sebe cestu už 23. júla 2000, teda pred 15 rokmi, kedy podpísali dohodu o spolupráci. „Tá sa uskutoční prostredníctvom výmeny informácií, priamych kontaktov medzi odborníkmi a podnikateľmi,“ píše sa v nej.

Ešte v tom istom roku sa uskutočnilo stretnutie vedenia miestnych úradov v Tvrdošíne a Oraviciach, na ktorom diskutovali o spolupráci, ako aj možnosti vytvorenia spoločného hraničného prechodu. V roku 2001, ako aj 2002, 2003 a 2004 a 2005 sa slovenská strana podieľala a zúčastnila na celospoločenskom udalostí v Poľsku s názvom „Witowiańska Vatra“.

Delegácia z Kościeliska zase podporila regionálny festival v Oraviciach. Gmina Kościelisko sa nachádza v Malopoľskom vojvodstve, tesne za hranicami Slovenska a Poľska za hraničným prechodom Trstená. Jej rozloha je viac ako 136 štvorcových kilometrov, žije v nej vyše 8 000 obyvateľov. V erbe má drevenú vežu kostola s krížom, v pozadí s vrcholmi zasnežených Tatier.

Monika Domeniková, foto: TASR