Športovo-strelecký klub boduje

n 25.11.2015 8:00 - Turčianske Teplice

Kvalitná reprezentácia nášho mesta a obdivuhodné úspechy na majstrovstvách Slovenska. Tak by sa v krátkosti dali charakterizovať výsledky a aktivity Športovo-streleckého klubu, o ktorých sme sa porozprávali s Rastislavom Hrivnákom.

Mnohí z nás ani netušili, že v Turčianskych Tepliciach existuje nejaký Športovo-strelecký klub. Môžete nám ho bližšie predstaviť?

História Športovo-streleckého klubu sa viaže na rok 1999. Vtedy partia nadšencov a bývalých zväzarmovských strelcov pod vedením Ladislava Brheľa, Jána Maňúra, Petra Hudeca a Rastislava Hrivnáka založila klub, ktorý registrovali v Slovenskom streleckom zväze pod číslom TR – 304.

V klube sa delíme na strelcov, ktorí reprezentujú klub po celej Slovenskej republike a na rekreačných strelcov, ktorí sa stretnú počas víkendov, vymenia si skúsenosti, alebo sa len tak odreagujú pri streľbe.

Kde trénujete?

V roku 2002 sa podarilo sprevádzkovať bývalú zväzarmovskú strelnicu v obci Turček. Veľké poďakovanie preto patrí starostke Oľge Wagnerovej, ktorá nám bola veľmi nápomocná pri obnove.

Ako ste sa dostali ku súťažnej streľbe?

Po rokoch tréningov na klubovej strelnici sa časť strelcov rozhodla skúsiť sa súťažne porovnať s ostatnými. Postupne sa naši strelci začali zúčastňovať rôznych okresných a krajských súťaží z pištolí a malokalibroviek v miernej streľbe.

Najlepšie úspechy v terčovej streľbe dosahoval v rokoch 1999 – 2008 náš člen Ján Maňúr. Práve ten niekoľkokrát po sebe vyhral rôzne súťaže v streľbe s pištole a malokalibrovky. Následne som sa na stupni víťazov začal presadzovať aj ja a od roku 2003 aj Cyril Chalupa, ktorý po roku 2008 prevzal úspechy na mierenkárskych súťažiach.

Predstavte nám disciplínu, v ktorej súťažíte. Ako ste sa k nej dostali?

Písal sa rok 2001. Vtedy si moje danosti na rýchlejšiu streľbu všimol náš tajomník Peter Hudec, s ktorým sme postupne začali trénovať daný strelecký štýl. V priebehu rokov sme sa dostali aj na prvé súťaže v dynamickej streľbe z pištole, nazvanej v medzinárodnom označení IPSC (čo je skratka International Practical Shooting Confederation).

Hlavným mottom je DVC – Dilligentia, Vis, Celeritas, čo znamená presnosť, sila a rýchlosť. V tomto športe je základ, aby pretekár vedel podeliť presnosť a rýchlosť do víťaznej kombinácie. Strieľa sa na rôzne kovové padacie popre, gongy a papierové terče, ktoré môžu byť aj pohyblivé, otočné.

Súťaže sú rozdelené podľa náročnosti do levelov. Level 1 sú klubové, level 2 krajské a level 3 medzinárodné.

Spomenuli ste úspechy. Ku ktorým sa vraciate najradšej?

Tento rok sme sa spolu s členmi zaoberajúcimi sa dynamickou streľbou zúčastnili na rôznych akciách na Orave, v Žiline, Novom Tekove, Komárne, Čachticiach a Rimavskej Sobote.

Spomeniem aspoň dve najťažšie súťaže – majstrovstvá Slovenskej republiky v IPSC, konané v Čachticiach, kde sme sa v konkurencii 74 medzinárodných pretekárov v divízii štandard umiestnili nasledovne: 9. miesto - Rastislav Hrivnák, 33. miesto - Cyril Chalupa a 38. miesto náš nový nádejný strelec Ľubomír Michalec.

Začiatkom novembra sa uskutočnili aj majstrovstvá Slovenska v Rimavskej Sobote v športovej situačnej streľbe, čo je disciplína podobná IPSC. Súťaž sa konala pod hlavičkou Slovenského streleckého zväzu. Na celkovom prvom mieste a majstrom Slovenska na rok 2015 som sa stal ja a krásne 9. miesto obsadil Cyril Chalupa.

(ama), foto: archív ŠSK