Vráťme šport do škôl

n 22.11.2015 8:00 - Tvrdošín

Nákupom športového vybavenia za niekoľko stoviek eur chce Spojená škola v Tvrdošíne motivovať žiakov k pohybu. Za zlepšenie materiálnych podmienok na telesnú výchovu vďačí škola grantovému programu Vráťme šport do škôl.

Grantový program pravidelne využívajú, čo potvrdila aj samotná riaditeľka Ľudmila Uhlíková: „Ako príklad môžeme uviesť vybavenie na florbal. Doplnili sme rôzne pomôcky na HIIT cvičenie, čo je krátkodobé intenzívne cvičenie na stanovištiach a taktiež kruhový tréning a dokúpili sme aj gymnastické žinenky,“ vymenovala.

Okrem toho žiakov poverujú jednoduchými činnosťami súvisiacimi s organizovaním športových aktivít. „So žiakmi pracujeme, komunikujeme, vieme ich odsledovať aj mimo školy. Výsledky môžeme vidieť na účasti žiakov na súťažiach organizovaných centrom voľného času, s ktorými sme spokojní,“ vyjadrila sa.

Budú sa uchádzať o fondy z EU

Žiakom podľa nej nestačí len hovoriť o tom, že pohyb je zdravý, ale je potrebné vytvoriť im podmienky na aktívnu pohybovú činnosť. Dlhodobo v škole medzi triedami funguje futsalová liga.

„Do činnosti sú zapojení hráči, ale aj diváci z radov žiakov školy, ktorí sa prídu pozrieť na jednotlivé zápasy,“ dodala. Žiaci SŠ v Tvrdošíne majú k dispozícii školskú telocvičňu, posilňovňu a aj multifunkčné ihrisko.

Využívať môžu aj školské ihrisko s atletickou dráhou. To si však žiada revitalizáciu, a preto sa chce škola uchádzať o finančné prostriedky na rekonštrukciu z fondov Európskej únie.

(mrh), foto: TASR