Kežmarskí policajti varujú pred krádežami

n 26.11.2015 9:56 - Kežmarok

Odhaľovanie a objasňovanie trestnej činnosti a páchateľov je každodennou prácou policajtov. Spolupôsobia pri zabezpečovaní a dodržiavaní verejného poriadku a ak je poriadok narušený, musia urobiť opatrenia na jeho obnovenie.

Dohliadajú na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, odhaľujú priestupky, pátrajú po osobách, ktoré sú nezvestné alebo veciach, čo zmenili majiteľa a podobne. „Pod našu pôsobnosť patrí územie okresu Kežmarok, ktorý zastrešujeme tromi obvodnými oddeleniami v Kežmarku, Spišskej Belej a Spišskej Starej Vsi,“ uviedol zástupca riaditeľa okresného riaditeľstva a súčasne riaditeľ odboru poriadkovej a dopravnej polície v Kežmarku pplk. JUDr. Vladimír Trulík.

Zvýšená opatrnosť

Každé obvodné oddelenie zabezpečuje výkon služby na základe vlastných potrieb, pričom okrem hliadok poriadkovej polície sú vo výkone služby aj hliadky dopravnej a kriminálnej polície. Treba počítať aj s dopravnými akciami, kedy sa na cestách okresu pohybujú zvýšené počty hliadok policajtov s cieľom zvýšiť dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.

„Pri tejto príležitosti chcem vyzvať vodičov motorových vozidiel, aby sa plne venovali vedeniu vozidla a dodržiavali predpisy, a to hlavne s prichádzajúcim zimným obdobím, ale aj počas celého roka. To isté platí pre chodcov a cyklistov, ktorí sú taktiež účastníkmi cestnej premávky. Upozorniť chcem tiež občanov aby dbali na zvýšenú opatrnosť svojich osobných a cenných vecí v súvislosti s krádežami,“ pripomenul V. Trulík.

Aj v tomto prípade platí, aby boli ľudia obozretní a predvídaví a aby na seba a na svoj majetok dávali väčší pozor.

Priestupky na cestách

Od začiatku roku 2015 riešili policajti poriadkovej polície v rámci OR PZ Kežmarok celkom 2 603 priestupkov.

„Najviac priestupkov bolo na cestách a s nimi súvisí aj najviac udelených blokových pokút. Ďalej sme riešili rôzne majetkové priestupky, ako aj priestupky proti občianskemu spolunažívaniu. Pokiaľ by som spomenul údaje objasnenosti trestnej činnosti zo štatistiky, tak na teritóriu okresu Kežmarok bolo spáchaných celkom 593 trestných činov, z ktorých je 443 objasnených, čo je 75-percentná úspešnosť. Prevláda majetková trestná činnosť, a to hlavne rôzne formy krádeže,“ dodal V. Trulík.

S príchodom zimy sa opakovane policajti stretávajú s trestnou činnosťou, súvisiacou s neoprávneným výrubom lesného porastu. Preto prijímajú rôzne preventívne opatrenia na ochranu lesných porastov.

Podomoví zlodeji

Preventívna činnosť patrí k pravidelným činnostiam polície a v tejto súvislosti policajti realizujú rôzne projekty nielen pre deti v základných školách, ale i pre seniorov. V. Trulík upozorňuje aj na nákupy v obchodných centrách hlavne v súvislosti s blížiacimi sa sviatkami. Ľudia by si vo väčšej miere mali chrániť svoje veci, ktoré niekedy priam zlodejov vyzývajú ku krádeži.

„Taktiež mi nedá nespomenúť rôznych podomových predajcov, ktorí vyhľadávajú najmä starších a osamelých ľudí s cieľom dostať sa do ich príbytkov a okradnúť ich. Je potrebné si všímať okolie a najmä ľudí, ktorí sa správajú podozrivo. Ak si myslíme, že to pomôže, tak treba zavolať na známe telefónne číslo 158,“ vyzval v závere riaditeľ odboru poriadkovej a dopravnej polície v Kežmarku.

Text a foto: (isa)