Senec hodnotili na výbornú

n 25.11.2015 8:35 - Senec

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy pravidelne porovnáva rôzne oblasti slovenskej ekonomiky a spoločnosti. Zostavili tu aj rebríček hospodárania miest a obcí Slovenskej republiky. Senec obstál na výbornú.

Oslovili sme analytika spoločnosti Mateja Tunegu, ktorý okrem iného zdôraznil veľmi pozitívne hodnotenie, že mesto Senec dlhodobo hospodári s nízkym dlhom.
 

PREČÍTAJTE SI AJ: Konečne to vyšlo! V Prešove znížili poplatok za psa


„Pričom medziročne sa podarilo mestu zadĺženie mierne znížiť. Vďaka tomu dlh dosiahol ku koncu roka 2014 úroveň 14,2 % bežných príjmov (predchádzajúceho roka). V prepočte na jedného obyvateľa tak dlh dosiahol 105 eur. Aj vďaka tomu, že mesto neevidovalo žiadne záväzky po lehote splatnosti, sme finančné zdravie mesta ohodnotili známkou výborná,“ povedal analytik.

Senec obstál vynikajúco

Pri hodnotení ekonomického hospodárenia sa uvádzajú činitele ako celkové finančné zdravie, základná bilancia, dlhová služba, celkový dlh, záväzky aspoň 60 dní po splatnosti a okamžitá likvidita. Mesto Senec vynikajúco obstálo predovšetkým v záväzkoch aspoň šestdesiat dní po splatnosti a v okamžitej likvidite.

Za Sencom je Galanta

„Prvé miesto rebríčka patrí mestu Leopoldov, desiate Námestovu, pätnáste Popradu. Za Sencom je napríklad Galanta na dvadsiatom šiestom mieste, Pezinok je tridsiaty tretí, Trnava štyridsiata, Zvolen päťdesiaty,“ podotkol analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy Matej Tunega.

Text a foto: Béla Susla