Červená ulica s nádychom histórie

n 23.11.2015 8:00 - Partizánske

Meno Baťa zarezonuje v ušiach nejedného Partizánčana. Už odborné sympózium, konajúce sa v októbri, ponúklo súčasný pohľad na typickú Baťovu architektúru. Svojimi líniami sa výrazne podpísala aj na vzhľade nášho mesta.

Baťa svojou činnosťou výrazne ovplyvnil vzhľad viacerých mestečiek nielen u nás, ale aj v zahraničí. Partizánske vznikalo ako mesto plné zelene s dokonalým plánom.

Dával sa pozor na každý detail a nezabudlo sa ani na robotníkov vo veľkých závodoch. Výstavba malých dvojdomkov bola práve pre nich.

Ulica plná červene

Typické červené domky sú charakteristickou ukážkou Baťovho dotyku v našich uliciach. Pohľad na kúsok z minulosti ponúkajú už niekoľko rokov na Červenej ulici. Tehelné domky si svoju pôvodnú podobu zachovávajú dodnes.

Samotné obydlia prechádzajú mnohými modernými rekonštrukciami, najmä týkajúcich sa výmeny okien alebo zateplenia. Pôvodná tehelná podoba v sýto červenej farbe má však svoju historickú hodnotu a zostáva nemenná.

Červená ulica si tak zachovala svoju pôvodnú Baťovu tvár. Domky sú určené nielen na bývanie ale aj ako sídlo pre svoje podnikateľské zámery.

Vznikla Baťova spoločnosť

Dôležitosť spolupráce miest, zachovania Baťových myšlienok a taktiež jeho architektúry naznačuje aj novovzniknutá Česko-Slovenská Baťova spoločnosť. Svoje áno vo vzájomnej spolupráci si povedala 23. októbra pri príležitosti osláv vzniku Československej republiky.

Domky v centre mesta vnímame už ako samozrejmosť, no sú zaujímavou ukážkou. Pri najbližšej prechádzke pomedzi tieto červené domky si aspoň na chvíľu spomeňte na pána, ktorý udal základ nášmu mestu.

Text a foto: Katarína Jenisová