Tá naša stužková...

n 24.11.2015 8:52 - Medzilaborce

Deň 7. november bol pre tohtoročných maturantov naozaj výnimočným, pretože práve vtedy sa uskutočnilo slávnostné pripínanie stužiek študentom 4. A triedy.

Maturantský život

Tento rok je pre štvrtákov výnimočný. Nielenže ich čaká maturitná skúška a výber vysokej školy a teda výber vlastnej budúcnosti, ale aj definitívny odchod z gymnaziálnych lavíc, preto by malo byť v ich záujme prežiť posledný a ten veľkolepo finálny rok v harmónii, zábave a vzájomnej súdržnosti. Kolektívnosťou dosiahnuť úspechy a prežiť spomienky, ktoré sa im vryjú hlboko do sŕdc.

Tá naša stužková

Nie je tomu tak dávno, čo prežili najkrajší spoločný a posledný pamätný ceremoniál dospelých - jedinečnú stužkovú slávnosť. A práve pri stužkovej a takisto pri samotných nácvikoch, ktoré prebiehali každodenne, sa ukázal duch jednoty, kreatívnosť, u mnohých sa rozvinul zmysel pre humor a improvizáciu, ktorá však nie vždy fungovala tak, ako mala, preto bolo častokrát potrebné hľadať vhodnú inšpiráciu či motiváciu.

Nebolo to len o vymýšľaní krokov a nástupov, ale aj o cibrení detailov v programe, ktorý si študenti pripravili. Očakávania boli veľké a v samotný siedmy november ich dosiahnutie prevýšilo všetky stanovené stropy a hraničné línie.

Slávnosť začala o 18. hodine veľkolepým nástupom, po ktorom nastalo to slávnostné a tajomné pripínanie maturitných zelených stužiek. Študenti si vypočuli dojímavé príhovory riaditeľa i rodičov a, samozrejme, nechýbal ani precítený prejav v mene všetkých maturantov, ktorý obsahoval sumár krásnych 4 rokov, rovnako tak aj dôležité „prepáčte“, či srdečné „ďakujeme“.

Nechýbali ani tance s pedagógmi, rodičmi i partnermi. Po úvodných ceremoniálnych aktivitách sa všetci posilnili chutným jedlom a o skvelú zábavu sa celý večer starali zruční dídžeji. Pásmo programu začalo o 21.00 hod., po ktorom nasledovalo zopár tanečných kôl a o polnoci sa symbolickým gongom a opäť pompéznym nástupom odštartovala čierna kronika a predstavenie samotných študentov tak, ako ich doposiaľ rodičia i pedagógovia nepoznali.

Záverečná báseň uzavrela oficiálnu a slávnostnú časť posledného plesu štvrtákov, ktorí sa tancom a spevmi spoločne zabávali do ranných hodín.

Na záver, už len citáciu odkazu samotných zúčastnených: ,,Naša stužková bola jedinečná, výnimočná a už nikdy sa nezopakuje, preto som rád, že som mohol byť súčasťou najkrajšej udalosti v histórii písania mojej strednej školy a určite odporúčam aj študentom z nižších ročníkov, aby sa rozhodli pre odovzdávanie stužiek na spoločnom plese, ako niekde na výlete za hranicami, pretože to sa dá naplánovať neskôr, však stužkovú si už nezopakujeme.“ vyznelo z úst jedného zo štvrtákov M.B.

Dominika Blašková, foto: A. Onačilová