Viac foto v galérii

Nový most skrášli okolie

n 18.11.2015 15:24 - Ilava

A je tam! Dlho očakávaný most ponad Podhradský potok už zaujal svoje miesto a je k dispozícií všetkým občanom, ktorý sa chcú dostať suchou nohou do mestskej časti Sihoť. Okolie mosta vypadá naozaj sľubne.

Nové premostenie

Pred niekoľkými dňami do mesta dorazil nový most. Poslúži nielen peším chodcom, ale aj motorizovaným vodičom. Pôvodné premostenie bolo kvôli budovaniu protipovodňovej ochrany zrušené, aby sa mohlo plynule pokračovať v projekte. Starý most mal toho za sebou dosť – okrem osobných vozidiel po ňom častejšie prechádzali nákladné automobily.

Veľké tatrovky vozili stavebný materiál používaný pri prestavbe železničnej trate. Obyvatelia si dodnes pamätajú na ťažkotonážne vozidlá preháňajúce sa ich ulicami. Ale taktiež si pamätajú záplavy, ktoré ich neraz postrašili. Dlhotrvajúce dažde či náhle topenie snehu znamenalo pre Sihoť jediné – ak voda nezaliala ich pivnice, minimálne sa vyliala z koryta oboch potokov. Preto sa rozhodlo o vybudovaní protipovodňovej ochrany.

Pekné okolie

Bývalý most bol jedným z dvoch východov a vchodov do mestskej časti Sihoť. Jeho odstránenie preto mnohým prekážalo, pretože museli chodiť dlhšou trasou cez hlavnú cestu. Na istý čas bola totiž kvôli projektu ochrany odstránená aj lávka pre peších. Odvážnejší sa mohli vydať na druhú stranu potoka cez akési laty, ktoré viedli popri mieste bývalého mosta. Pre starších obyvateľov to bolo naozaj obtiažne. Most, ktorého výrobu financovalo mesto z vlastného rozpočtu, je však už osadený a okolie vyzerá lepšie ako kedykoľvek predtým.

Dôležitá starostlivosť

Občania sa však obávajú, že sa teraz o stav potokov zasa nikto nebude starať. „Už predtým, korytá potokov viackrát bagrovali a prehlbovali, nerobia to však pravidelne. Často nechajú koryto potoka zarásť vysokou trávou. Potom je akákoľvek protipovodňová ochrana zbytočná,“ myslí si obyvateľ Sihote Jozef. Kamenné koryto je teda pekné a občania veria, že to tak bude aj naďalej.

Text a foto: (sit)