Viac foto v galérii

Kým kohút nezaspieva

n 23.11.2015 15:16 - Ilava

Divadelná hra Ivana Bukovčana, ktorá bude mať premiéru v roku 2016 nám predstaví divadelný súbor Hugo. Zaujímavosťou je, že sa bude hrať v netradičných priestoroch – v kotolni, v pivnici, v krypte. Divák tak bude súčasťou predstavenia a priestor umocní atmosféru hry.

Ako vznikol súbor

Prvá stopa súboru sa nachádza v Pruskom, kde katolícky kňaz Peter Holbička s mládežou v roku 2001 nacvičil Pašiovú hru. Po jeho odchode sa skupinky  ochotníckych nadšencov ujal mladý režisér Andrej Škvaro. Každoročne na Kvetnú nedeľu spoločne nacvičili dramatizáciu biblického príbehu umučenia Krista.

Kolektív tvorili prevažne mladí ľudia združení v mládežníckom zbore, postupne sa pridávali ďalší ľudia z obce, neskôr mládežníci z Ilavy, z okolitých obcí a miest – tak vznikol regionálny súbor pod názvom Hugo, podľa známeho literáta, františkána Hugolína Gavloviča, ktorý v Pruskom pôsobil. 

Prvé divadelné pokusy sa pripravovali v provizórnych podmienkach – učebňa ZŠ, DK v Pruskom a kostol. Tu sa zrodil prvý muzikál Tajomstvo kríža. Nároky na divadelný priestor postupne rástli, priestory boli po technickej stránke nedostačujúce. Po vymenovaní režiséra Andreja Škvaru za riaditeľa DK Ilava, sa nácviky presunuli do tohto priestoru, kde nabrala väčší rozmer divadelná, technická, tanečná, spevácka i herecká tvorba.

Ochotníci tu premiérovali muzikál Soľ nad zlato, Mystérium a Perinbaba. Tá sa pre veľký úspech hrá už siedmy rok a diváci ju mohli vidieť 55 krát. Perinbabu navštívilo približne 26 000 divákov, Slovenská televízia ju nakrúcala v bratislavskom Istropolise a odvysielala vo vianočnom období. Súbor prezentuje muzikálovú tvorbu plnú tanca, spevu a výnimočných talentov.

Hosťoval v Českej republike a prezentoval sa aj vo viedenskom divadle Theatre Brett. Sólisti Lukáš Behan, Dagmar Mišíková a Laura Dlábiková, spolu s baletným súborom interpretovali piesne z Perinbaby na vianočnom koncerte Stromček prianí v Štátnom divadle Košice. Doprevádzal ich orchester štátneho divadla a Slovenská televízia vysielala záznam z koncertu.

Predstavenia

V súčasnosti má okolo 20 interných a 20 externých členov, divadelnú základňu v Turisticko-informačnom centre v Pruskom. Vznikol tu muzikál Sen noci decembrovej, komédia Prekvapenie a rodí sa dráma Kým kohút nezaspieva, ktorá bude mať premiéru v roku 2016.

V Štátnej divadelnej a filmovej šatnici v Martine sa kompletizujú kostýmy. Účinkujúci už prvú kostýmovú skúšku absolvovali a koncom novembra vycestujú do Martina na generálnu próbu. Hudba v predstavení je interpretovaná violončelom, ktorého tóny iba pridajú na emotívnosti vyhrotených situácií.

Hľadisko – na mieru kotolne konštruovanú tribúnu pre divákov – vyrábajú väzni v ilavskej väznici. Špeciálne divadelné rekvizity sa objednávali až z Kalifornie. Veríme, že predstavenie si získa priazeň divákov a bude ďalším hodnotným dielom Divadelného súboru Hugo.

Text a foto: (ann)