Orez stromov na Františkánskom námestí

n 20.11.2015 9:32 - Bratislava I

Nedávno sme písali o zlom zdravotnom stave stromov, ktoré sa nachádzajú na Františkánskom námestí. Počas novembra sa stromy orezali, no je to len dočasné riešenie.

Podľa dendrologických posudkov si stromy vyžadujú výrub, ktorý prebehne na jar budúceho roka a vyrúbané stromy nahradia nové.

Realizácia projektu

Hlavným a tiež dôležitým cieľom projektu pripraviť hlavné mesto na negatívne dopady klímy. Projekt postupne uskutočňuje potrebné aktivity v rámci zadržiavania zrážok.

Súčasťou projektu je obnova stromov na Františkánskom námestí, ktoré majú 60 až 80 rokov a ich momentálny zdravotný stav nie je dobrý. Vnútornú hnilobu mohla zapríčiniť i neodborná údržba v minulosti či poškodenie koreňového systému pri ukladaní dlažby na námestí.

Úplný výrub

Počas viacerých dendrologických posudkov sa preukázalo, že okrem jedného stromu sú všetky ostatné v havarijnom stave a bude nutné pristúpiť k úplnému výrubu stromov na námestí.

Ako dočasné riešenie sa v novembri uskutočnil orez vrchných konárov, ktoré spôsobovali najväčšie riziko zlomenia. Úplný výrub stromov na Františkánskom námestí sa uskutoční až na jar, no absenciu zelene na námestí obyvatelia a návštevníci nepocítia. Staré stromy druhu Brestovce budú nahradené novou výsadbou stromov. Mesto rozhodne o druhu stromov na základe názoru Krajského pamiatkového úradu.

Nová výsadba

Podľa všetkého by nové stromy nemali byť také vysoké ako tie súčasné, no budú mať tiež bohatú korunu, ktorá zachová potrebný tieň na námestí. K hlavným adeptom sa hlási strom podobného charakteru. Je to hruška durínska, ktorej krásna koruna s kvetmi prinesie do námestia nové farby.

Text a foto: Róbert Hošták