Obmedzenia na Námestí slobody

n 20.11.2015 9:27 - Bratislava I

Najväčšie námestie mestskej časti Staré Mesto na jar budúceho roka prejde čiastočnou obnovou. Námestie slobody je však už dnes v havarijnom stave a na jeho krajoch sa objavili označenia s upozornením, že vstup na námestie je na vlastné riziko.

Námestie slobody s oficiálnym názvom od roku 1989, patrí k najvýznamnejším a súčasne aj najväčším námestiam Bratislavy. V súčasnosti je toto miesto využívané najmä na rôzne príležitostné akcie, koncerty a občas sa toto miesto premení na miesto demonštrácii a bojkotu. Konajúce sa podujatia a samozrejme tiež dlhé roky prevádzky, sa zapríčinili k rôznym poškodeniam priestorov námestia.

Sanačné práce až na jar

Mesto si je vedomé významnej úlohy Námestia slobody, a tak sa rozhodlo vypracovať projekt obnovy. Projekt obnovy námestia by sa mal vo väčšine prípadov zhodovať s pôvodným architektonickým výrazom.

Sanačné práce by podľa všetkého mali začať na jar budúceho roka a odhadovaná suma potrebných finančných prostriedkov na obnovu sa pohybuje okolo 700-tisíc eur.

Vstup na vlastné riziko

Momentálne to s námestím nevyzerá príliš dobre, pretože jeho priestory sú v havarijnom stave. Nedávno sa pri vstupoch do námestia objavili vraj dočasné tabule s oznámením, že vstup na námestie je na vlastné riziko.

Keďže práce obnovy sa začnú až na jar 2016 toto dočasné riešenie sa predĺži na niekoľko mesiacov. Obyvatelia mesta sa teda môžu slobodne rozhodnúť, či na námestie vstúpia, alebo nie. V hlavnom meste sa človek stretol už s hocičím, no takýto prístup jednoduchého označenia so vstupom na vlastné riziko, si Bratislavčania snáď ani nepamätajú.

Chabé riešenie problému

Na spomínané označenia bolo už niekoľko negatívnych názorov od obyvateľov, podľa ktorých je takýto spôsob len neschopnosťou mesta zodpovedne pristupovať k správe námestia v centre Bratislavy.

Zodpovednosť za prípadné škody na zdraví či majetku sa tabuľami teda preniesla na návštevníkov námestia. A dokonca námestie v centre mesta sa nachádza i medzi významnými inštitúciami, čo je ďalším aspektom k nepochopiteľnému spôsobu riešenia problému obyčajnými tabuľami.

Text a foto: Róbert Hošták