Škola, ktorá sa rozhodla pomáhať

n 20.11.2015 8:59 - Pezinok

Základná škola Na bielenisku 2 v Pezinku otvára svoje brány pre 440 žiakov. Po hektickom začiatku tohto školského roka (kvôli dokončovacím rekonštrukčným prácam) sa postupne vracia školský život do bežných koľají.

V tomto roku sa škola rozhodla pomáhať ľuďom aj zvieratám a chrániť životné prostredie. Všetky tieto ciele sa žiakom spolu s učiteľmi podarilo splniť už počas jesene. V októbri žiaci pomohli zvieratkám, keď nazbierali 1 080 kg gaštanov, ktorými budú lesníci v zime prikrmovať lesnú zver.

V rámci zberu papiera deti priniesli do školy spolu viac ako 10 ton papiera, čím zachránili 69 stromov. Škola sa zapojila aj do separovaného zberu použitých batérií. V spolupráci so súkromnou spoločnosťou vysadili päť okrasných stromov.

V novembri sa žiaci zapojili do charitatívneho projektu Srdce pre deti, ktorý pomáha deťom v núdzi, a to zberom starých mobilných telefónov. Podarilo sa vyzbierať 200 starých telefónnych prístrojov.

Ak si žiaci ZŠ Na bielenisku uchovajú všetky dobré návyky, ktoré v nich buduje škola, potom musíme báť budúcnosti. Navzájom si pomáhať, správať sa zodpovedne k prírode a hoci aj drobnými aktivitami prispievať k lepšiemu svetu, aj to sú dôležité aspekty výchovy základoškolákov, ktoré škola cieľavedome rozvíja.

Zdravá škola

Základná škola Na bielenisku je zapojená do projektu Zdravá škola. Aktivity na podporu zdravého životného štýlu realizuje pre svojich žiakov priebežne celý rok. V rámci svetového dňa zdravej výživy žiaci písali články a príbehy o stravovaní, rozprávali sa o potravinovej pyramíde, kreslili obrázky na zadané témy.

Vyvrcholením bola Tekvičková oslava jesene, kde žiaci za pomoci rodičov priniesli do školy 190 vyrezaných tekvíc a pripravili zaujímavý program, kde deti predviedli, čo ich baví a v čom sú šikovné. Program Tekvičkovej oslavy jesene pozostával z piesní, básní, tancov a scénok.

Záver jesenného dňa patril ochutnávke rôznych jedál, ktoré pre žiakov školy pripravili šikovné gazdinky. Jablkové koláče, tekvicové placky, mrkvové nátierky a množstvo pochúťok z ovocia a zeleniny. Jeseň sa pomaly končí a žiaci spolu s učiteľmi Základnej školy Na bielenisku sa už teraz tešia na zimné aktivity.

Text a foto: (ij)