Naše mesto bude bezpečnejšie

n 20.11.2015 8:00 - Medzilaborce

Naše mesto získalo dotáciu zo štátneho rozpočtu SR na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality pre projekt „Rozšírenie kamerového systému v meste Medzilaborce“.

Dotáciaje v sume 10 000 eur. Spoluúčasť mesta na financovaní predstavuje výšku 20 %. V pláne je zakúpenie troch kamier s príslušenstvom, ktorý plánované rozmiestnenie je na križovatke ulíc Zámočníčka a Dobrianskeho, pri kruhovom objazde a na Mierovej ulicu za železničným priecestím.

Zabránia protiprávnym činom

Rozšírenie kamerového systému o spomenuté kamery zabezpečí lepší, prehľadnejší servis o dianí v meste, podanie presnejších informácií a umožní okamžité nasmerovanie hliadok polície na miesto diania.

Kamery budú chrániť občanov mesta pred krádežami, lúpežným prepadnutím, vlámaním sa do obydlí a inými protiprávnymi činmi. Celý projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Andrea Lutášová, foto: archív NN