Viac foto v galérii

Poľovníci si uctili svojho patróna

n 21.11.2015 16:29 - Ilava

Už deviaty krát sa v Zliechove 8. novembra slávila svätá omša na počesť patróna poľovníkov sv. Huberta. Omšu celebroval zliechovský farár Milan Kozák.

Zver nielen loviť, ale hlavne chrániť a pochopiť jej význam v prírode – to je odkaz legendy o Sv. Hubertovi, ktorého si účastníci sv. omše každoročne pripomínajú. Slávnostná svätá omša začínala o 10.00 hod. v kostole sv. Vavrinca v Zliechove. Omše sa zúčastnilo zliechovské poľovnícke združenie Vápenica.

Omša z vďačnosti

Atmosféru dotvárali najmä poľovníci, ktorí boli oblečení vo svojich zelených poľovníckych uniformách. Niesli obetné dary, ktorými boli hostie a víno, chlieb, plody zeme, jelenie ručadlo, ďalekohľad, klobúk a lesnica. Svätohubertská omša so slávnostným odovzdávaním darov – s uloveným danielom a obetnými darmi – je prejavom vďaky prírode, dôstojným obradom, ktorým poľovníci ďakujú Stvoriteľovi za živú prírodu. Poľovníci počas omše čítali obe čítania.

Budúci rok jubilejný ročník

„Počas roka sa v kostole slávia viaceré omše. Okrem hasičskej a hodovej je neodmysliteľnou súčasťou aj poľovnícka svätá omša. Som rád, že sa môžeme aj takto spoločne stretnúť v Božom chráme,“ prezradil Milan Kozák. Po sv. omši sa vždy poľovníci stretávajú na malom posedení, kde poračuje neformálne stretnutie s poľovníkmi. Budúci rok, pri príležítosti 10. výročia svätohubertovských omší, plánuje poľovnícke združenie Vápenica pozvať vzácnych hostí zo širokého okolia.

Text a foto: (ann)