Žiaci prežívali tvorivé chvíle v knižnici

n 20.11.2015 8:00 - Partizánske

Nastalo obdobie jesene a dni sa začali skracovať. V tomto období si každý hľadá rôzne formy oddychu či relaxu. Hovorí sa, že deti v súčasnosti trávia veľa času pred počítačmi či tabletmi a len málokedy a máloktoré si nájdu čas na dobrú knihu.

V školskej knižnici v chynorianskej škole sa preto učiteľky slovenského jazyka rozhodli, že prilákajú deti ku knihám hravými formami práce s literárnym textom. Vo štvrtok večer sa vyše šesťdesiat detí a ich rodičov objavilo vo večerných hodinách na chodbe školy.

Tu na nich čakali mladí divadelníci, aby ich na chvíľu voviedli do ďalekého kúta sveta, do Japonska. Dievčatá prezlečené za Japonky im dramatizovaným čítaním predstavili príbeh o tom, ako dlhé meno vie urobiť problémy.

Ôsmačky si zasa pripravili prejav, v ktorom všetkým pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc a najmä rodičom priblížili, čo sa v škole v tento deň dialo. A na záver v uvítacom programe sa niektorí počas tónov japonskej skladby aj roztancovali.

V priestoroch knižnice, do ktorej sa všetci presunuli, sa rozbehli rôzne súťaže. Lúštili sa tajničky, deti zisťovali od spolužiakov, akú literárnu postavičku majú napísanú na svojej čelenke, premýšľali nad názvami kníh, ktoré im vybrané deti opisovali.

Za vedomosti všetci odmenení

Po príjemnom súťažení bolo pre všetkých pripravené občerstvenie, teplý čajík a keksíky či bábovka. Keď sa schyľovalo ku koncu tohto nádherne a zmysluplne stráveného večera, školská knihovníčka pri rozsvietených čajových sviečkach prečítala vytrvalcom rozprávku na dobrú noc.

Zostáva len veriť, že tí, ktorí sa Večerného čítania zúčastnili, siahnu snáď po niektorej z knižiek alebo rozprávok, z ktorých sa v tento večer čítalo.

Text a foto: Denisa Horváthová