Pomoc pre viacdetné rodiny

n 20.11.2015 8:00 - Turčianske Teplice

Do konca novembra tohto roku si môžu rodiny s viacerými deťmi požiadať o jednorazový finančný príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku. Už štvrtý rok takúto podporu poskytuje miestna samospráva.

Začiatok školskej dochádzky je nielen prelomový bod v živote každého dieťaťa, ale znamená aj navýšenie rodinného rozpočtu. Hlavne pre mnohodetné rodiny s nižšími príjmami to prináša ďalšie ťažkosti.

Mnohodetné rodiny môžu mesto požiadať o finančný príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku.

Príspevok sa poskytuje na v poradí tretie a každé ďalšie dieťa. O príspevok musí písomne požiadať jeden z rodičov, s ktorým žije dieťa v spoločnej domácnosti, trvalo a riadne sa o dieťa stará. Žiadateľ musí mať minimálne tri roky trvalý pobyt na území mesta.

Príspevok na školské potreby

Písomnú žiadosť o poskytnutie príspevku s priloženou kópiou rodného listu dieťaťa, potvrdením o nástupe dieťaťa do školy a potvrdením o riadnej školskej dochádzke starších súrodencov, je potrebné doručiť do podateľne mestského úradu.

Z finančného príspevku sa preplácajú náklady na školské potreby, oblečenie a obuv do konca kalendárneho roku vo výše 300 eur.

(tominka), foto: TASR