Na potulkách Horným Turcom (časť 6.)

n 18.11.2015 8:00 - Turčianske Teplice

Turčianska kotlina je zo všetkých svetových strán obkolesená „ochranným valom“ pohorí. Obec Budiš vyrástla na úpätí jeho západnej strany, na svahu pohoria Žiar, kde nie je „val“ až taký impozantný ako obe Fatry. Zato z neho možno bez väčšej námahy obdivovať ich veľkoleposť na zvyšných troch bokoch za priaznivého počasia.

Prvý písomný zápis o obci pochádza z roku 1573, kedy prebiehal spor o majetky medzi Serafinovcami z Pravna a Rakovskými z Kaľamenovej. V tom istom roku objavil prírodovedec a benediktínsky mních Mikuláš Pavol Brikcius i minerálny liečivý prameň, vďaka ktorému je obec známa.

Zásobáreň minerálnej vody

Do polovice 20. storočia pili obyvatelia obce a širokého okolia minerálnu vodu z prameňov, ktoré vyvierali samovoľne v močariskách. V 60. rokoch boli uskutočnené dva vrty. Jeden z týchto vrtov bol málo výdatný, a preto ho ponechali na pozorovanie, vyviera prielivom a dodnes slúži pre odber prírodnej minerálnej vody samozásobovateľmi.

Vybudovali nad ním altánok a je udržiavaný Obecným úradom v Budiši. Druhý vrt sa využíval na plnenie minerálnej vody jednoduchými výrobnými zariadeniami pre komerčné účely.

Postupne boli uskutočňované hydrologické prieskumné práce a nové vrty a vyrástla plniareň s administratívnymi budovami, ktorá v priebehu rokov tiež prešla rozličnými zmenami.

S obmedzením – bez výhody

Kvôli zásobám minerálnej vody je územie obce zaradené do I. a II. stupňa ochrany. Obec sa z tohto dôvodu nemôže rozrastať, domy stoja len po jednej strane, na druhej strane je pôda tak či tak močaristá.

Hoci má Budiš tieto obmedzenia, príjmy z plniarne minerálnej vody si nemôže užívať, pretože tá stojí v katastri obce Kaľamenová.

Život v obci

Pred niekoľkými rokmi sa obci z vlastných finančných zdrojov podarilo postaviť dom smútku, čím sa zabezpečila dôstojná rozlúčka so zosnulými. Niektoré obce môžu starostke a poslancom závidieť kultúrne pracovné prostredie tak v interiéri ako i v exteriéri.

Ani v Budiši nie je kostol, evanjelickí i katolícki veriaci patria pod farnosť Slovenské Pravno. Väčšina detí dochádza do škôl v okresnom meste. Spolu DHZ začala byť v obci nedávno aktívna Jednota dôchodcov Slovenska, ktorá organizuje pre seniorov zážitkové výlety.

Budovanie chodníkov

Obcou prechádza rušná cestná komunikácia spájajúca Turčianske Teplice a Prievidzu. Najviac by preto potrebovali vybudovať chodníky popri nej. Riešenie tohto najväčšieho problému obce zdržiava plánovaná výstavba kanalizácie s pomocou európskych fondov. Realizácia tohto zámeru sa už viac rokov posúva.

Obec ponúka

Návštevníci môžu okrem spomínaného výhľadu obdivovať ľudovú architektúru viacerých renovovaných drevených domčekov. Za zmienku stoja aj mohutné lipy na viacerých miestach obce. Na svoje si prídu i milovníci hubárčenia.

(tominka), foto: archív obce