Separovanie šatstva má pozitívny ohlas

n 17.11.2015 15:28 - Poltár

Pozitívne ovplyvňovať životné prostredie v meste, ale tiež pomôcť sociálne slabším skupinám, bolo zámerom samosprávy mesta Poltár, keď sa rozhodla rozšíriť separovanie komunálneho odpadu o obnosené šatstvo, obuv aj hračky.

Mnohí obyvatelia mesta si tak osvojili nevyhadzovať nepotrebné oblečenie spolu s odpadom do smetných kontajnerov, ale vložiť do špeciálne upravených plechových nádob, označených farebnými nápismi „Máte radi prírodu? Správajme sa ekologicky! Naplňte ma!“. Podľa našich informácií sú ohlasy od Poltárčanov veľmi pozitívne a svoje už nenosené šatstvo vkladajú do kontajnerov.

Päť stanovíšť

V meste sú rozmiestnené na piatich stanovištiach, konkrétne na uliciach Fučíkova, Sklárska, Obrancov mieru, Družby, Slobody a tiež v obci Slaná Lehota. Kontajnery sú vyprázdňované pravidelne, jedenkrát za dva týždne a po vytriedení sú odovzdávané prostredníctvom charitatívnych organizácií ľuďom, ktorí to najviac potrebujú, napríkad aj do krajín východnej Európy, Ázie či Afriky.

Proti krádežiam sú zabezpečené ich prevedením tak, že tento druh nepotrebného „odpadu“ sa vhadzuje v hornej časti kontajnera a vyklopí sa v spodnej časti. Takto nie je možné iným osobám násilne sa dostať k vhodenému oblečeniu.

Do kontajnerov sa nedáva silno znečistený textil, oblečenie, ani zničená obuv, ktoré sa potom pri triedení vyhadzujú a zaberajú zbytočne miesto veciam, na ktoré čakajú tí, ktorí to najviac potrebujú.

Text a foto: Eva Stieranková