Zaujímavá exkurzia pre žiakov základnej školy

n 14.11.2015 14:33 - Poltár

Dňa 11. novembra sa žiaci 6. ročníka zo Základnej školy na ulici Slobody  zúčastnili exkurzie na vodnej nádrži a na úpravovni vody v Málinci.

Žiaci sa mali možnosť dozvedieť aká je cesta a postup s úpravou a so spracovaním vody až do momentu, kým si ju pitnú a čistú pustíme z našich vodovodných kohútikov. Téma Voda sa učí vo viacerých vyučovacích predmetoch na 2. stupni.

Okrem toho učiteľ M. Straško vybavil v obci Málinec návštevu obecného múzea. Aby program tohto štvrtkového dopoludnia bol pre žiakov čo najpestrejší a najzaujímavejší, našou štvrtou zastávkou bola návšteva drevárskej dielne tiež v Málinci.

Tu sme si mohli prezrieť v súvislosti s predmetom technická výchova rôzne zariadenia, náradia a náčinia, ktoré sa používajú pri spracovaní dreva a pri výrobe eurookien, nábytku a iných výrobkov z dreva.

Text a foto: ZŠ Slobody