Stojí v Markušovciach hrad?

n 18.11.2015 8:00 - Spišská Nová Ves

Obec Markušovce bola v minulosti centrom veľkého domínia, ktoré vlastnili šľachtici z rodu Mariášiovcov. O jej významnom postavení svedčí zachovaný komplex historických objektov, ktoré sú sústredené najmä popri hlavnej komunikácii.

Donedávna sa predpokladalo, že opevnený komplex stavieb v susedstve Kostola sv. Michala bol hradom. Starší autori sa odvolávali na listinu z roku 1284, ktorá obsahovala povolenie vystavať hrad istému Mikulášovi.

Na základe toho sa potom písalo, že gotický hrad bol v Markušovciach postavený v druhej polovici 13. storočia. Najnovšie výskumy však ukázali, že spomínané povolenie sa vzťahovalo na územie Gemera. Ak v Markušovciach nestál hrad, ako nazvať šľachtické sídlo v susedstve kostola?

O tom, že s pojmom hrad v súvislosti s Markušovcami je potrebné narábať opatrne, svedčia aj staré dokumenty zo začiatku 16. storočia. V nich sa rodové sídlo Mariášiovcov nazýva curia nobilitaris (šľachtická kúria).

Pozrime sa do histórie

Keď sa Štefan Mariáši rozhodol okolo nej vystavať hradby, vzbudilo to protesty Levoče i Provincie XIII spišských miest, ktorej súčasťou bola taktiež Spišská Nová Ves. V stredoveku nezriedka nové opevnené miesta vyvolávali obavy zo strany obyvateľov blízkych sídiel.

Nakoniec sa Levočania dohodli s Mariášim, že vybuduje okolo rodinného sídla iba jednoduché opevnenie, do ktorého nezahrnie  Kostol sv. Michala. Keď sa po roku 1526 rozhorel zápas o uhorskú korunu, ocitli sa Levočania a Mariášiovci v znepriatelených táboroch.

Levočania následne ohradené sídlo Mariášiovcov obsadili, vyrabovali a podpálili. Hradby podkopali a zbúrali. Celý komplex sa Mariášiovcom podarilo obnoviť v polovici 16. storočia. Jeho renesančná podoba sa v zásade zachovala do súčasnosti.

Nové opevnenie bolo posilnené okrúhlymi nárožnými baštami.

Ako teda nazvať objekt v susedstve kostola?

Podľa odborníkov najpresnejším pomenovaním je opevnený kaštieľ. V maďarskom jazyku je tento typ stavby nazývaný várkastély, teda hradný kaštieľ. Z uvedeného dôvodu sa v novej encyklopédii hradov Slovenska Markušovce neuvádzajú.

Keďže sa Mariášiovci rozhodli v polovici 17. storočia vystavať nový kaštieľ v blízkosti rieky Hornád, opevnený kaštieľ na vyvýšenine nad obcou stratil svoju dovtedajšiu pozíciu. Našťastie, z času na čas sa dočkal obnovy a dodnes patrí k najcennejším pamiatkam obce.        

Text a foto: Miroslav Števík