Spomienka na Ľudovíta Štúra

n 14.11.2015 8:32 - Levice

V Leviciach sa dňa 11. novembra v priestoroch Tekovskej knižnice konala milá udalosť, ktorú zorganizovali pracovníčky tamojšej knižnice. Pozvaní hostia, študenti a široká verejnosť si pripomenuli 200. výročie narodenie Ľudovíta Štúra.

Na slávnostnom akte sa zúčastnili profesor Juraj Glovňa a Renáta Hlavatá z Katedry slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre. V Literárnom klube sa zišlo vyše 150 pozorne počúvajúcich hostí.

Prednášajúceho profesora, ktorý pomocou videoprojektoru priblížil bohatý životopis Ľudovíta Štúra, poslucháči s nadšením počúvali a čerpali nové informácie o živote tohto národovca. Medzi poslucháčmi sedeli aj študentky Pedagogickej a sociálnej akadémie, ktoré sa s menom nášho rodáka z Uhrovca určite stretnú pri maturitnej skúške, o tom ich uistil aj profesor Glovňa.

Pri otázke, kto už navštívil rodisko Ľudovíta Štúra , ktorý bol slovenský politik, filozof, historik, jazykovedec, spisovateľ, básnik, publicista, redaktor a pedagóg, sa veľa rúk nezodvihlo.

Vydali odbornú publikáciu

O publikácií a celej akcií nám povedala Andrea Göczeová, odborná pracovníčka: „Tekovská knižnica v Leviciach pri tejto príležitosti zhotovila textovo-bibliografický materiál venovaný životu a tvorbe tohto významného dejateľa. Publikácie je rozdelená do dvoch hlavných častí. Prvá časť obsahuje podrobný životopis a charakteristiku tvorby Ľudovíta Štúra, doplnenú o obrazovú dokumentáciu. V druhej časti publikácie sa nachádza bibliografická časť, ktorá obsahuje zoznam literárnych prameňov nachádzajúcich sa v knižničnom fonde Tekovskej knižnice v Leviciach. Bibliografická časť je rozdelená do tematických častí a dokumenty sú radené chronologicky. Súpis literatúry dopĺňa autorský register k bibliografickej časti. Zámerom predkladanej publikácie je priblížiť v ucelenej forme život a dielo jednej z najoslavovanejších osobností dejín slovenského národa, otca spisovnej slovenčiny, Ľudovíta Štúra. Pod uvedenú publikáciu sa podpísal Miroslav Kuna, autor odbornej publikácie.“

Text a foto: (jj)