V Leviciach ocenili šikovných fotografov

n 13.11.2015 8:00 - Levice

V priestoroch mestskej radnice v Leviciach sa v stredu 11. novembra konalo slávnostné vyhodnotenie „Fotografickej súťaže 2015“.

Pod taktovkou moderátorky podujatia Adriany Macákovej, referentky vzťahov s verejnosťou a médiami, sa v úvode prítomným prihovoril viceprimátor mesta Ján Krtík, ktorý ocenil, že sa do súťaže rok čo rok zapája stále viac aktívnych fotografov.

Ťažké rozhodovanie

Pripomenul, že porota vôbec nemala pri vyberaní tých najlepších fotografií ľahkú úlohu a pri niektorých autoroch sa dlho rozhodovala, aby sa nikto necítil ukrivdený. Témou tohtoročnej fotografickej súťaže bol „Život“. Bol to už deviaty ročník súťaže.

Po milom úvodnom slove sa predstavili kultúrnym programom žiaci zo Základnej umeleckej školy v Leviciach. Študenti prítomným predviedli, že sú minimálne takí dobrí, ako ocenení fotografi.

Úspešní fotografi

Adriana Macáková postupne prečítala výsledky jednotlivých kategórií a nezabudla pripomenúť, že „Tento rok sa do Fotografickej súťaže 2015 zapojilo 32 súťažiacich, z ktorých päť nesplnilo podmienky súťaže a neboli zaradení do vyhodnotenia.“

Komisia na vyhodnotenie fotografií pracovala v zložení: Ján Dano, Gabriel Kosmály, Daniela Bognárová, Ľuboš Dobias a Viera Kolčárová. Víťazom v kategórii do 16 rokov sa stal Lukáš Mandrák, študent gymnázia v Leviciach, ktorý pochádza z Podlužian.

V kategórii nad 16 rokov sa víťazom stal Stanislav Kováčik z Pukanca, na 2. mieste sa umiestnila Veronika Koperdáková z Levíc a z rúk viceprimátora si prebral ocenenie aj Daniel Goodáll, tiež z Levíc. V kategórii profesionál ocenenie udelené nebolo.

Text a foto: (jj)