Zoznámili sa s históriou nášho mesta

n 17.11.2015 8:00 - Krupina

Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine už dlhšiu dobu pokukávalo po nápade poskytnúť návštevníkom kúpeľného mestečka Dudince, no hlavne kúpeľným pacientom, ktorí sú z rôznych kútov Slovenska, ale aj zahraničia atraktivity mesta a aj samotného múzea.

Z počiatku to boli len osobné kontakty. Postupne pracovníci múzea oslovili kúpeľné domy a turistickú informačnú kanceláriu v Dudinciach. No až v tomto roku sa konečne podarilo prelomiť bariéru.

Oboznámili ich s dejinami

Začalo to tým, že každý týždeň návštevníci Dudiniec prišli na krupinské Svätotrojičné námestie. Tam ich pracovník – historik múzea Miroslav Lukáč oboznámil s dejinami Krupiny. Takto sa aj Bratislavčania dozvedeli, že krupinské privilégiá sú o päťdesiat rokov staršie, než bratislavské, alebo že Bystričania sa chodili učiť od krupinských radných pánov ako uplatňovať stredoveké magdeburské právo.

No a historik Lukáč im kadečo narozprával o poslednej bosorke, ktorá mala byť upálená práve v Krupine. No jeden zo zvedavo chtivých návštevníkov vtipne poznamenal, že on si nie je veru istý, či to bola posledná bosorka v Krupine a či ich nebolo oveľa viac.

Hostia ostanú očarení

Okrem Trojičného stĺpa, historických domov a osobností zaujal všetkých návštevníkov nielen nový kríž na Bočkayho námestí, ale hlavne rímskokatolícky kostol, hradby, pamätníky a bastión v parku. Zaujímali sa aj o život slovenského herca – krupinského rodáka Viliama Polónyiho.

V priestoroch múzea sa čo-to dozvedeli o životných peripetiách, láskach a dielach krupinského rodáka Andreja Sládkoviča. „Počas dvoch hodín ostanú hostia často očarení a vyslovujú obdiv k dejinám Krupiny,“ povedal nám historik múzea Andreja Sládkoviča Miroslav Lukáč.

O tom svedčia ďakovné texty v kronike múzea. Počas letných mesiacov a septembra navštívilo mesto Krupina a Múzeum Andreja Sládkoviča takmer dvesto návštevníkov , ktorí prišli z celého Slovenska.

Text a foto: (an)