Poslanci odsúhlasili zámenu pozemkov so Sevakom

n 5.11.2015 8:15 - Čadca

Dlhé roky sa ťahá problém s pozemkami pod športovou halou v meste i okolo nej. Doteraz patrili Slovenskému vodohospodárskemu podniku.

K čiastočnému riešeniu situácie došlo v minulosti, keď radnica odkúpila miestne komunikácie, prístupy, pozemok pod ľadovou plochou, pod športovou halou i pod tribúnou. Okolie športovej haly však mesto stále nemalo pod palcom.

Poslanci na poslednom zastupiteľstve situáciu na návrh vedenia radnice zmenili v prospech Čadce. Sevak od nás odkupuje pre neho potrebný majetok a my odkupujeme od Sevaku zvyšky pozemkov pri športovej hale.

Cesta k získaniu pozemkov

Podľa primátora Milana Guru, aj keď Čadca disponovala v minulosti veľkou majetkovou účasťou v Sevaku a odkúpila pozemky pod športovou halou a hokejbalovým ihriskom za 300-tisíc eur, záväzok spoločnosti Sevak uhradený nebol a splátky sa presunuli na jeho primátorské obdobie. Teraz je primátor za mesto členom predstavenstva a jeho snahou bolo podľa neho splátky čo najviac oddialiť.

No po viac ako roku sa našla cesta, ako získať všetky pozemky do majetku mesta, aby občania mesta mohli byť pyšní nielen na športovú halu, ale aj na jej okolie. Ohodnotili pozemky Sevaku a vodovody vo vlastníctve mesta a od vzájomnej dohody a finálneho riešenia už delila Čadcu len „pečiatka“ zastupiteľstva. A stalo sa. Poslanci dali dohode zelenú.

Môže sa začať rozvoj lokality

Prečo je dôležité, aby mesto pozemky v okolí športovej haly vlastnilo? Preukázanie majetkového práva, je základnou podmienkou, aby sa Čadca mohla uchádzať o získanie grantov, fondov a iných finančných príspevkov na rozvoj danej lokality. Bez majetkového usporiadania nedokáže radnica robiť žiadne investičné zámery. Športová hala má voľnú cestu na svoj rozvoj.

Text a foto: (kap)