Aj v jeseni naše mesto rozkvitá

n 12.11.2015 8:00 - Partizánske

Posledné dva týždne prialo počasie mnohým investičným a rozvojovým aktivitám v meste. A nebolo ich málo. Týkali sa najmä vzhľadu mesta, rekonštrukcie škôl, voľnočasových zariadení, osvetlenia, budovania odstavných plôch i investícií do oblasti ekológie.

Mesto dokončilo 400 metrov štvorcových obvodového plášťa zimného štadióna. Vonkajší dizajn tým získa na kráse a nezanedbateľná je i úspora energií. Hoci je už po letnej sezóne a brány kúpaliska sú zatvorené, v jeho areáli sa pracuje.

Mesto začalo s rekonštrukciou detského bazéna, v ktorom dochádzalo k častým úrazom detí. V počiatočnom štádiu došlo k odstráneniu starého obkladu, ktorý na jar nahradí nový a bezpečný.

Budovanie odstavných plôch

Ďalšou aktivitou, ktorú realizuje mesto v tomto období, je budovanie odstavných plôch na Kúpeľnej ulici v Malých Bieliciach. Už onedlho budú odstavné plochy slúžiť na parkovanie dvanástich motorových vozidiel.

Pôjde o pozdĺžne parkovanie medzi cestou a oplotením parku, pričom zatrávňovacie panely budú uložené od chodníka ku kostolíku až po prístupovú cestu k spoločenskému centru. Ďalšie odstavné plochy pribudnú na Októbrovej ulici v Partizánskom.

Konkrétne ide o dvadsať miest. Tým sa aspoň čiastočne pomôžu eliminovať problémy s obtiažnym parkovaním v meste. Opravy strechy sa dočkal Dom smútku na cintoríne Šípok a pribudli i nové lampy pri chodníkoch vedúcich do kostola Božského srdca Ježišovho.

Ďalšie pribudnú vo vnútroblokoch na Komenského, Februárovej a Makarenkovej ulici. Naďalej pokračujú rekonštrukčné práce na dvoch základných školách, výstavba športového centra pri ZŠ Radovana Kaufmanna a finišuje sa i s opravou Vodného hradu v Šimonovanoch.

O všetkých týchto investičných projektoch sme písali v predchádzajúcich číslach a budeme ich priebeh sledovať naďalej.

Text a foto: Jarmila Hýroššová