Viac foto v galérii

Problematické parkovanie nás trápi

n 30.10.2015 13:27 - Ilava

Ilavu stále trápi horúca otázka parkovania. Medzi občanmi to vrie. Nesúhlasia s návrhom rampového parkovacieho systému. Nedávno sa kvôli tejto pálčivej otázke uskutočnilo mimoriadne zasadnutie predstaviteľov mesta a občanov.

Rôzne argumenty

Odpovede na to, ako vyriešiť parkovanie, sa rôznia. Na zasadnutí občania vyjadrovali svoj nesúhlas s bezobslužným rampovým systémom. Mali rôzne argumenty. Jedným z nich je, že pokiaľ sa pri vstupoch do mesta umiestnia rampy, obyvateľom centrálnej časti mesta bude v istom smere zamedzený vstup na ich vlastné pozemky, čo môže byť protizákonné.

Iný argument hovoril o možnej škode, ktorá by sa mohla vyskytnúť v pokladniciach obchodníkov. Ako v každom centre, aj v tom našom sa vyskytujú početné obchody, ale aj podniky, ktoré by prijatím bezobslužného rampového systému mohli utrpieť škody. Rampy by tiež mohli skomplikovať priechod pre záchrannú službu, hasičov, políciu a v neposlednom rade vládne vozidlá, keďže sa v centre mesta nachádza jeden zo vstupov do ilavskej väznice.

Drahé a neefektívne

Okrem toho, podľa mnohých názorov nie sú ešte presne vyčíslené náklady na rampový systém, ale javí sa to ako drahá alternatíva. Mesto si dalo vypracovať odbornú analýzu vo Výskumnom ústave v Žiline. Tá zvažovala šesť variant riešenia parkovacieho systému. Výsledok však ukázal, že najekonomickejšie riešenie s možnosťou návratu investícií je opäť parkovací systém so závorami. Náklady, o ktorých sa v nej píše, sa zdajú nereálne. Návrh počítal s rezidenčnými kartami, ktoré obyvatelia námestia a priľahlých ulíc dostanú. Každá ich návšteva by si však za parkovanie, napríklad pred ich domom, musela zaplatiť.

Možné riešenie

Poslanec Wiedermann obhajoval návrh, aby parkovanie v meste bolo vyriešené parkovacími automatmi, v ktorých by si vodiči vyzdvihli lístky. Tie by kontrolovali inšpektori verejného poriadku. V náplni ich práce by bolo aj upozorňovať vodičov, že máme dve bezplatné záchytné parkoviská, kam môžu svoje vozidlo umiestniť. Poslanci hlasovali, že sa musí vypracovať nová koncepcia parkovania, ktorého zásadnou podmienkou je, aby ulice a námestie boli voľne prejazdné.

Pri doterajšom preplnenom námestí to však bol občas problém. Občania Ilavy podpisovali aj petíciu proti parkovaciemu systému s rampami. Podpísalo ju až 1 352 ľudí. To svedčí o tom, že mnohým občanom mesta sa zdá parkovací systém s rampami nevhodný. Na to ako sa problém vyrieši, si občania mesta budú musieť ešte chvíľu počkať.

Text a foto: (sit)