Tekvičkovanie pre najmenších

n 10.11.2015 8:00 - Partizánske

Americký sviatok Halloween je známy po celom svete. Poznáme ho aj u nás, no špeciálne sa neoslavuje. V rámci tohtoročných sviatkov si ho mohli aspoň trošku pripomenúť najmä tí najmenší. Rodiny s deťmi mali možnosť zúčastniť sa tvorivej akcie s názvom Tekvičkovanie.

Priestory kaviarne v dome kultúry sa v piatok 30. októbra spestrili oranžovou farbou tekvíc. Program v popoludňajších hodinách zahŕňal najmä tvorivé dielne.

Deti si mohli spolu s ich rodičmi vyrezať vlastné tekvice, zároveň sa nechať pomaľovať rôznymi strašidelnými motívmi, ktoré Halloween typicky sprevádzajú a získať aj niečo sladké.

Zábavného a najmä kreatívneho popoludnia sa zúčastnilo celkovo 12 rodín. Tie sa zároveň zapojili do súťaže o najkrajšiu vyrezanú tekvicu. Približne 25 detí spolu s rodičmi malo možnosť kreatívne sa vyblázniť a stráviť tak príjemný čas v rámci voľného dňa žiakov.

V úvode Tekvičkovania dostali zúčastnení potrebné tekvičky, gaštany a šišky na rôzne zdobenie. Zvyšok práce už bol prenechaný samotným rodinám. Tie ukázali svoju tvorivosť, fantáziu aj nápaditosť a vytvorili niekoľko zaujímavých tekvíc.

Kreatívne tekvičky s autorským dotykom každej zúčastnenej rodiny sa následne odfotili a zaradili do súťaže o tú najkrajšiu. Najmenší návštevníci akcie okrem toho dostali aj spomínanú sladkú odmenu za svoju snahu.

Cukrová vata vykúzlila viaceré úsmevy. Na akcii sa však nezdobili len tekvičky ale aj samotné deti. V závere celého programu boli za svoju aktivitu animátormi pomaľované na tvár.

Katarína Jenisová, foto: Kultury Coffee