Štúdium odborné či všeobecné? Žiakom pomohla Burza práce

n 13.11.2015 10:29 - Partizánske

Deviataci aj ich rodičia si opäť lámu hlavy. Nie je jednoduché zvoliť si budúce povolanie či profesiu a teda akú strednú školu, prípadne aký odbor bude mladý človek študovať.

Aby žiaci končiacich ročníkov základných škôl získali dostatok informácií, zorganizovalo mesto Partizánske v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Partizánskom, Mestskou umeleckou agentúrou v Partizánskom, Informačným centrom mladých v Partizánskom, CPPPaP v Partizánskom a strednými školami v Partizánskom dňa 28. októbra v Dome kultúry v Partizánskom Burzu práce a informácií.

Hlavným cieľom bolo poskytnúť žiakom základných škôl, rodičom, učiteľom, výchovným poradcom, ale i širokej verejnosti dostatok informácií o povolaniach, študijných i učebných odboroch a vývoji na trhu práce. Burza informácií vytvorila priestor stredným školám prezentovať svoje učebné a študijné odbory.

Okrem škôl i zamestnávatelia

Na podujatí sa zúčastnili i zamestnávatelia z regiónu, ktorí poskytovali poradenstvo a informácie týkajúce sa svojej činnosti, prípadne prezentovali ponuku voľných pracovných miest.

Na burzu sa prišli informovať najmä študenti základných a stredných škôl, v menšom počte aj nezamestnaní.

Aby bolo rozhodovanie ľahšie

Burza v Partizánskom, ktorú sme navštívili, bola zameraná na poskytovanie informácii ohľadom možností štúdia na stredných školách z okresu Partizánske a Topoľčany.

Školy mali možnosť predviesť to najlepšie, čo ponúkajú pre ich záujemcov a možno budúcich žiakov. Väčšina škôl si pre prítomných pripravila prezentáciu, prednášku od pedagóga i žiakov zastupujúcich danú školu, poniektorí dali žiakom možnosť vyskúšať si ich zručnosti v praxi.

Niektorí deviataci už školu vybratú majú

Žiaci základných škôl pri otázke, na ktorú školu sa rozhodli ísť, odpovedali rôzne. Jedni mali školu vybratú už dlhšie, iní stále váhali a dúfali, že im burza dopomôže k správnemu rozhodnutiu, ďalší zase prenechali voľbu na rodičov.

Mnoho z nich vyhľadávalo skôr odborné školy s vidinou, že sa budú menej učiť, na druhej strane iní mali vysoké ambície a zaujímali sa najmä o štúdium na gymnáziu či obchodnej akadémii.

Text a foto: Jarmila Hýroššová