Tepličania už študujú na Univerzite tretieho veku

n 6.11.2015 8:00 - Turčianske Teplice

Pre záujemcov nášho mesta sa v rámci štúdia otvorila špecializácia Informačné a komunikačné technológie. Tento predmet sa už od začiatku školského roka prednáša v priestoroch Gymnázia Mikuláša Galandu.

Pred nedávnom sme vás v našich novinách informovali o možnosti prihlásiť sa na Univerzitu tretieho veku. S takouto ponukou totiž do nášho mesta prišla Univerzita Mateja Bela z Banskej Bystrice, ktorá plánovala rozšíriť toto štúdium aj do ďalších miest.

V ponuke bolo trojročné štúdium predmetov Právo, Informačné a komunikačné technológie, Výživa a zdravie a jednoročné štúdium predmetu Pestovanie a využitie liečivých rastlín.

V meste bol najvyšší záujem o technológie

„Pri rozhovore s ľuďmi bol záujem o všetky predmety, avšak nakoniec prihlášky ukázali, že najväčší záujem bol o informačné a komunikačné technológie, kde sa prihlásilo šestnásť záujemcov,“ hovorí Eva Mališová, ktorá má v meste Univerzitu tretieho veku na starosti.

Na ostatné predmety sa podľa jej slov prihlásilo maximálne päť ľudí a keďže podmienkou pre ich otvorenie bol minimálny počet pätnásť ľudí v skupine, v školskom roku 2015/2016 sa otvorili len Informačné a komunikačné technológie.

Vyučovanie tohto predmetu prebieha v priestoroch Gymnázia Mikuláša Galandu. „Je to hlavne z toho dôvodu, že majú vytvorené podmienky, dostatok počítačov na vyučovanie tohto predmetu, ale aj kvalitného vyučujúceho, ktorým sa stala Ivica Kováčová,“ upresňuje Mališová.

Vyučovanie prebieha počas dvoch vyučovacích hodín a uskutočňuje sa raz za dva týždne.

Univerzita zámerom mesta

Otvoriť Univerzitu tretieho veku v Turčianskych Tepliciach bol, podľa slov Evy Mališovej, zámer v rámci Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2003 – 2014.

Keďže sa však touto problematikou v meste nikto nezaoberal, Tepličania začali študovať na Univerzite tretieho veku v Martine, kde táto forma štúdia pre seniorov funguje už niekoľko rokov.

Záujem občanov však narastal a narastal aj záujem zo strany Univerzity Mateja Bela rozšíriť štúdium aj do ďalších miest. Na základe týchto okolností, prišla s ponukou na vytvorenie detašovaného pracoviska v Turčianskych Tepliciach vedúca strediska Univerzity tretieho veku Univerzity Mateja Bela v Martine, Mária Kleňová, a všetko sa pohlo tým správnym smerom.

S pomocou Evy Mališovej, ktorá je študentkou Univerzity tretieho veku v Martine, sa rozbehli rokovania s mestom a vedúcim spoločnej obecnej úradovne a dohodli sa všetky základné podmienky.

A vďaka úspešným rokovaniam čaká všetkých nových študentov 21. novembra slávnostná imatrikulácia v Banskej Bystrici.

(ama), foto: TASR