Galéria oslávila okrúhle narodeniny

n 6.11.2015 8:36 - Lučenec

Kultúra a umenie v Lučenci oslavovali. Presnejšie 60. výročie stelesnené v podobe Novohradského múzea a galérie (NMG) v Lučenci. Stála expozícia Poklady Novohradu bola obohatená o to naj z múzejných zbierok.

História múzejníctva v Lučenci sa začala písať v roku 1955, keď bolo založené Okresné vlastivedné múzeum v Haličskom zámku. Neskôr bolo múzeum presťahované do Fiľakova. Od roku 1985 sídli Novohradské múzeum v budove župného súdu. V roku 2004 sa súčasťou múzea stala galéria.

Jubileum prišli osláviť spolu so zamestnancami múzea desiatky hostí. Spomedzi zástupcov samosprávy sa oslavy zúčastnila aj primátorka Lučenca Alexandra Pivková či župní poslanci za mesto Lučenec.

„Takéto výročie je časom obzrieť sa späť a porovnať klady a zápory našej činnosti. Chceli by sme pokračovať v činnosti, ktorá vyplýva z našej špecializácie, to znamená zachovávať pamiatky sklárstva, smaltovníctva a umenia Novohradu,“ uviedla Iveta Kaczarová, riaditeľka NMG. Zároveň dodala, že plánujú rozšíriť múzejné prietory a zrekonštruovať budovu múzea.

Odovzdali pamätné listy

Pri tejto príležitosti si prebrali z rúk riaditeľky pamätné listy osobnosti a zástupcovia inštitúcií, s ktorými má NMG veľmi dobrú spoluprácu. Medzi laureátmi sa ocitla aj primátorka Lučenca Alexandra Pivková, kronikárka Lučenca Mária Adamová, Hradné múzeum vo Fiľakove a Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote.

Pamätné listy dostali aj zástupcovia vybraných základných a stredných škôl.

Jedinečná fotografia v skle

Novohradské múzeum a galéria má v súčastnosti v depozitoch približne 30 000 zbierkových predmetov. Návštevníkom je k dispozícii aj knižnica odbornej literatúry. Múzeum a galéria každoročne organizuje umelecké podujatia ako Trienále akvarelu a Medzinárodné keramické sympózium, ktoré trvá nepretržite od roku 1989. Pri príležitosti významného jubilea obohatili expozíciu Poklady Novohradu o nové, doteraz nevystavované predmety.

„Návštevníci môžu vidieť smaltované predmety zo Sternlichtovej smaltovne, ktorá bola vôbec prvá v Uhorsku,“ hovorí Štefan Chrastina, historik NMG. Ďalším unikátom výstavy je ťažítko na papier zo skla. Pochádza zo sklárne v Málinci.

„Zaujímavosťou je, že vo vnútri je zaliata fotografia. Technológia, ako sa to dá dosiahnuť, nie je známa, pretože výrobné tajomstvo zomrelo spolu so sklárskym majstrom,“ vysvetlil Chrastina.

Text a foto: (mha)