Dokončujú obnovu secesnej synagógy

n 6.11.2015 8:11 - Lučenec

Jedna z najkrajších kultúrnych pamiatok Lučenca, secesná synagóga, prechádza obnovou. Prvá časť rekonštrukcie je vo finále. Koľko to bude stáť mestskú kasu?

Prvá časť obnovy lučenskej synagógy je na konci. Práce na synagóge mali byť ukončené do 31. októbra tohto roku. „Stavebné práce na rekonštrukcii synagógy sa realizujú v súlade s harmonogramom projektu. Mesto Lučenec urobí maximum, aby sa termín ukončenia projektu dodržal,“ uviedla k téme hovorkyňa Michaela Hrnčiarová.

Lučencu na rekonštrukciu schválili dotáciu z Európskych fondov vo výške 2,3 milióna eur. Financie majú byť vyplatené až po kolaudácii stavby. Preto si mesto muselo vziať prekleňovací úver v rovnakej výške. To však nie je všetko.

Náklady navyše

Pomerne živú diskusiu vyvolali v júni na rokovaní zastupiteľstva takzvané nepredvídané náklady spojené s rekonštrukciou. Tie sa vyskytujú spravidla pri historických budovách a výrazne zvyšujú náklady. Inak to nie je ani v Lučenci. Za práce nad rámec projektu pôjde z mestskej kasy vyše 240-tisíc eur.

Náklady uznali ako opodstatnené členovia komisie špeciálne na to zriadenej na dvoch stretnutiach. Prvú faktúru vo výške 115-tisíc už samospráva uhradila v septembri. Napríklad len na osvetlenie pôjde takmer 40-tisíc eur. Externý projektový manažment a koordinátor projektovej dokumentácie vyšli na 7-tisíc eur.

„Konečný prijímateľ môže ale žiadosť o refundáciu predložiť až vtedy, keď od príslušného ministerstva obdrží dodatok k zmluve o NFP o zmene rozpočtu o vysúťaženú čiastku,“ uvádza sa v informatívnej správe k bodu rokovania týkajúceho sa synagógy.

Budú riešiť aj oplotenie

Ako ďalej správa uvádza, mesto chce dať do poriadku aj zdemolované okolie a oplotenie synagógy. „V rámci prestavby synagógy sa mesto Lučenec zaoberá aj havarijným stavom existujúceho oplotenia okolo synagógy. Oplotenie bude realizované až po ukončení implementácie schváleného projektu, aj po ukončení všetkých nepredvídaných prác navyše, keď na to mesto Lučenec zabezpečí finančné krytie,“ uvádza sa ďalej v správe.

V prvej fáze rekonštrukcie sa vykonávali hlavne práce v interiéri a na streche. Súčasťou obnovy objektu majú byť aj záhradné úpravy areálu, spevnené plochy a nadviazanie na parkovacie plochy verejného parkoviska pri tržnici. „Samospráva má v pláne synagógu oficiálne otvoriť pre verejnosť v priebehu budúceho roka,“ dodala hovorkyňa.

M. Holý, foto: M. Holý, Roland Vass