Tekovské múzeum vydalo novú knihu

n 5.11.2015 8:08 - Levice

V Leviciach sa podarilo vydať knihu, ktorá zobrazuje obrovskú rozmanitosť prírody nášho mesta a okolia. Unikátna publikácia má šestnásť strán doplnených množstvom fotografií od desiatich slovenských a českých fotografov. Jej názov je Obojživelníky a plazy mesta Levice.

Autorom knihy je Štefan Čambal, ktorý sa prírode mesta venuje už od svojho detstva a podarilo sa ju vydať Tekovskému múzeu. Ako povedal sám autor, vzniku tejto útlej knižočky predchádzali stovky hodín strávených v prírode. S Petrom Hoffmanom, ilustrátorom a fotografom, prechádzali a mapovali všetky lokality.

Pri týchto výjazdoch sa často vyskytli rôzne problémy, napríklad sa im napriek intenzívnemu hľadaniu nedarilo nájsť rosničku, napokon ju našli úplnou náhodou a jej fotografia skončila na titulke knihy. Menej pozitívne momenty však zažívali tiež, najmä keď na vlastné oči mohli vidieť, ako ľudská ruka ničí biotopy týchto vzácnych druhov zvierat.

Rozdelená na tri časti

Publikácia je rozdelená do troch častí – obojživelníky, plazy a ochrana týchto živočíchov. Jej samotné napísanie trvalo asi sedem mesiacov.

„Počas nich sme pokračovali v herpetologickom prieskume lokalít a dopĺňali už napísaný text o nové poznatky. Napísať text, nafotiť snímky, spraviť pútavú grafiku je síce náročný proces, ale nájsť vydavateľa či financie, ešte náročnejšie. S myšlienkou vydať knižočku sme oslovili mnoho domácich i slovenských inštitúcií a spoločností, ale všade sme sa stretli s neochotou. Až som náš projekt predstavil riaditeľovi Tekovského múzea Jankovi Danovi a ten sa rovnako ako my preň nadchol a rozhodol sa knižočku vydať. Rovnako nemôžem zabudnúť na ochotu a odbornú pomoc dr. Smetanu, ktorý naše kroky veľmi dobre korigoval, usmerňoval a podporoval nás vo výskume,“ hovorí Štefan Čambal.

Na záver ešte dodáva, že ich cieľom je, aby sa publikácia dostala medzi širokú verejnosť a do škôl, kde by mohla slúžiť ako vhodný doplnok učiva o našej krásnej a zaujímavej slovenskej prírode.

Adriana Plechová, foto: Peter Hoffmann a Štefan Čambal