Málincu možno počet pamiatok len závidieť

n 19.10.2015 11:18 - Poltár

Málinec leží v severnej časti okresu Poltár, od ktorého je vzdialený len 13 km. Pod obec patria i miestne časti Dobrý Potok, Starý Vŕšok, Chladná Studňa, Ipeľ a Vlčovo. Okrem rozivnutej občianskej vybavenosti sa Málinec môže popýšť i obdivuhodným množstvom rôznych vzácností a pamiatok, ktoré mú dávajú všetky predpoklady na to, aby sa stal vyhľadávanou turistickou oblasťou.

Dominantou obce je Zvonička. Táto malá stavba je súčasťou historického jadra obce a postavená bola už v roku 1673. V roku 1924 bola obnovená a o osemdesiat rokov nekôr prešla zvonica opäť komplexnou rekonštrukciou.

V súčasnej dobe plní zvonica funkcie, ktoré jej patrili aj v minulosti, a to ohlasovanie požiarov či rôznych kultúrnych a cirkevných podujatí. Ďalšou dominantou málinského námestia je pomník k úcte padlým v 2. svetovej vojne. Na kamennom podstavci je umiestnená tabuľa, na ktorej sú mená padlých občanov obce.

Málinec má zriadené aj vlastné obecné múzeum. Dom, v ktorom sa expozícia nachádza, pochádza z 19. storočia a už sám o sebe má pamiatkovú hodnotu. Táto drevenica svojím vzhľadom dokumentuje vidiecky charakter bývania v minulosti. Interiérová časť zachytáva život pôvodných obyvateľov Málinca.

Kaplnka, pomník aj chránené stromoradie

Vzácnou pamiatkou je aj kaplnka z roku 1932 v časti Dobrý Potok. V roku 1975 bola kopletne zrekonštruovaná. V kaplnke sa dodnes konajú omše aj sviatočné modlitby, ktoré sú určené predovšetkým občanom, ktorí sa museli vysťahovať pre výstavbu vodnej nádrže Málinec.

Nad samotnou nádržou stojí kríž presunutý z dedinky Hámor, ktorá bola zaplavená. Toto miesto slúži na spomienkové stretnutia občanov, ktorí sa vysťahovali pre výstavbu diela. Na kopci Stráň sa nachádza Pustovgarov pomník. Je na ňom umiestnená tabuľa s ruským nápisom Tu padol podplukovník červenej armády J. F. Pustovgar, hrdina Sovietskeho zväzu.

Jednou z najväčších vzácností Málinca sú Maklury. Toto stromoradie je pozostatkom záhrady zakladateľov sklárne a stromy boli v roku 1990 vyhlásené za chránené. Drevina maklura oranžová sa pôvodne vyskytuje v Severnej Amerike a v Málinci sa nachádza až jedenásť exemplárov.

Jana Turčanová, foto: autor