Prieskum: Školáci využívajú IT technológie intenzívne v škole aj doma

n 27.10.2015 12:51 - Banská Bystrica

Žiaci na Slovensku využívajú IT technológie pri svojom vzdelávaní čoraz intenzívnejšie nielen v škole, ale aj doma. Súčasne vnímajú ich používanie na edukačné účely veľmi pozitívne. Ukázal to prieskum medzi žiakmi základných škôl zapojených do projektu.

„Škola na dotyk“. Organizuje ju od roku 2013 nezisková organizácia EDULAB s podporou spoločnosti Samsung Electronics.

„Prieskum jednoznačne preukázal, že žiaci nevyužívajú IT zariadenia iba na hranie, ako by si mnohí mysleli, ale naopak, čoraz intenzívnejšie ich využívajú na účely spojené so školskými povinnosťami,“ uviedol na margo výsledkov prieskumu Ján Machaj, riaditeľ EDULAB-u.

Čo hovoria čísla?

Prieskum potvrdil vysokú penetráciu internetu a IT zariadení do domácností na Slovensku. Pripojenie na internet z domu má až 98,01 % opýtaných žiakov a  nadpolovičná väčšina má doma aj mobilné zariadenia či počítač. Až 88,08 % opýtaných žiakov uviedlo, že vlastní mobilný telefón, 67,88 % notebook a 62,25 % tablet. Okrem toho 53,64 % má doma k dispozícii aj stolový počítač.

Doma žiaci IT zariadenia využívajú najčastejšie na vypracovávanie domácich úloh. Až 40,57 % opýtaných žiakov uviedlo, že tak robia na dennej báze, ďalších 23,13 % ich na tieto účely využíva aspoň raz týždenne. Viac ako tretina opýtaných (35,55 %) ich využíva aspoň raz týždenne aj na vyhľadávanie materiálov pri domácej príprave, takmer pätina (17,94 %) na tento účel dokonca každý deň, resp. skoro každý deň.

Tablet vedie

V škole žiaci využívajú najčastejšie tablety, 51,08 % opýtaných žiakov ich používa aspoň raz týždenne. Po nich najviac využívajú stolové počítače, ktoré využíva v  škole aspoň raz týždenne 48,57 % žiakov, školské notebooky 40 % žiakov.

Samotné využívanie IT technológii vo výučbe žiaci vnímajú veľmi pozitívne. Až 70,97 % opýtaných žiakov súhlasí s tvrdením, že používanie tabletov a počítačov robí učenie zaujímavejším, 67,15 % súhlasí, že ho robí aj jednoduchším. Takmer polovica z nich (46,78 %) je presvedčená, že IT technológie budú potrebovať v  každom zamestnaní.  

Prieskum bol realizovaný v období september - október 2015 na vzorke 301 žiakov na vybraných základných a stredných školách.

Viac informácií o projekte Škola na dotyk je dostupných na www.skolanadotyk.sk

red.