Sochy ako úcta k našim historickým osobnostiam

n 16.10.2015 8:00 - Nitra

V jednom z nákupných centier v Nitre sa celý mesiac od 4. októbra do 4. novembra vzdáva hold nitrianskym historickým osobnostiam. Nachádzajú sa tam ich drevené sochy životnej i nadživotnej veľkosti.

Päť drevených sôch symbolizuje úctu osobnostiam z minulosti, ktorí počas svojho života aktívne prispievali k rozvoju mesta, či dokonca krajiny. Na mnohých sa zabúda, nehovorí sa o nich, či dokonca sa o nich ani nevie.

Sochy pripomínajú návštevníkom ich výnimočnosť. Dobrou správou však je, že sochy sa stanú trvalým skrášlením mesta. Budúci rok ich umiestnia na verejné priestranstvo.

Slávnostné otvorenie

Výstavu drevených sôch organizuje v spolupráci s nákupným centrom skupina mladých talentovaných a kreatívnych ľudí zo skupiny ŠOK. Táto skratka predstavuje šport, osvetu a kultúru.

Slávnostné otvorenie výstavy sa konalo 4. októbra, kde nechýbali samotní umelci či rodinní príslušníci vyobrazených osobností. Pre verejnosť bol pripravený pestrý program.

Za každou sochou sa skrýva príbeh

V umeleckých dielach z dreva je vyobrazené knieža Pribina, Janko Jesenský, Ján Telegdy, František Mojto a Karol Spišák. Niektoré mená sú pre mnohých veľkou neznámou, ale každý z týchto pánov si právom zaslúži vďaku.

O kniežati Pribinovi už hádam každý počul. Bolo to prvé knieža priamych predkov Slovákov a posledným kniežaťom samostatného Nitrianskeho kniežatstva. Z Nitry bol vyhnaný Mojmírom.

Karol Spišák bol hercom, režisérom a divadelným novátorom. Doniesol novú inscenáciu, kde bola hra so spevom, teda muzikál. Okrem toho veľmi rád pracoval s mládežou.

Ďalšou osobnosťou je Ján Telegdy, najvyznámnejší biskup tohto kraja. V diecéze pôsobil v 17. storočí, za svojho života inicioval rekonštrukciu chrámu Matky Božej na Kalvárii, dal postaviť kaplnku, či františkánsky kostol s kláštorom.

František Mojto bol učiteľom, vydal niekoľko učebníc a príručiek. Za zmienku stojí Názorná čítanka a cvičebnica slovenského jazyka alebo knihy na zemepis. Stal sa riaditeľom školy, neskôr aj primátorom mesta. Za jeho funkcie sa vybudoval vodovod, kanalizácia a mnoho ďalšieho.

Posledná socha patrí Jankovi Jesenskému, slovenskému básnikovi, prozaikovi a prekladateľovi. Tvoril vo fáze prechodu od realizmu k symbolizmu. V Nitre bol županom od roku 1923 po rok 1927, kedy sa županstvo zrušilo.

Text a foto: Simona Almášiová