Európsky deň jazykov aj na základnej škole v Prakovciach

n 30.9.2015 16:39 - Gelnica

Na počesť Európskeho dňa jazykov pripravili pedagógovia zo Základnej školy v Prakovciach pre svojich žiakov špeciálny program. Deti zažili pomyselnú cestu krajinami, na ktorej spoznávali ich zaujímavosti.

V roku 2001 sa uskutočnil prvý Európsky rok jazykov. Zorganizovala ho Rada Európy spolu s Európskou úniou a podľa informácií sa doň zapojili milióny obyvateľov zo štyridsiatich piatich krajín. Po úspechu rôznorodých akcií, oslavujúcich jazykovú rozmanitosť v Európe a jazykové vzdelávanie, sa organizátori rozhodli venovať spomínaným myšlienkam jeden deň každý rok. Európskemu dňu jazykov priradili dátum 26. september, ktorý v roku 2015 pripadol na sobotu. V Prakovciach ho preto oslavovali o niekoľko dní skôr.

Z gelnického okresu len jedna škola

Do projektu Európskeho dňa jazykov sa mohli zapojiť jednotlivci, skupiny aj inštitúcie, a to zorganizovaním vlastných podujatí alebo zapojením sa do niektorého z nich. Tých sa len na Slovensku uskutočnilo dvadsaťtri, z toho iba jediný v gelnickom okrese.

Základná škola v Prakovciach svoj Language Day (v preklade Jazykový deň) poňala rozprávkovo a pre deti pripravila cestu po krajinách sveta. Program dňa mal dve varianty. Jedna bola pre žiakov prvého stupňa, druhá pre ich starších spolužiakov.

Deti vo veku šesť až deväť rokov si na začiatok spolu s učiteľmi prečítali rozprávku O sedemmíľovej teniske Deniske, spolu s ktorou spoznávali rozličné časti Zeme a ľudí tu žijúcich. Na tejto pomyselnej ceste stretli Indiánov, Afričanov, Číňanov a mnohých ďalších. Z každej krajiny si doniesli suvenír vo forme omaľovánky, ktorú si potom vyfarbili a skrášlili si ňou svoju triedu.

Pre starších hádanky a spoznávanie

Žiaci druhého stupňa mali za úlohu hľadať v jednotlivých európskych krajinách to naj, napríklad najvyššie pohorie, najmenšie zviera, najstarší zámok a podobne. Dozvedeli sa pri tom množstvo kuriozít a zažili veľa zábavy pri hádaní.

Následne o svojich objavoch vytvorili vety, ktoré potom pospájali do podoby reťaze či hada. Spolu s ním potom mohli cestovať po jednotlivých krajinách od západu na východ a od severu na juh po jednotlivých pamiatkach a všetkých naj.

Text a foto: Patrícia Papcunová