Deň mobility aj v Margecanoch

n 23.9.2015 16:35 - Gelnica

Obec Margecany sa po štvrtýkrát zapojila do Európskeho týždňa mobility, kampane na podporu udržateľných dopravných opatrení a používania alternatívnych druhov dopravy. Časť obce Počkaj až Rolova huta bola v sobotu 19. septembra uzavretá pre všetky autá.

Európsky týždeň mobility je kampaňou Európskej únie, ktorú každoročne organizuje Európska komisia. Prebieha v týždni od 16. do 22. septembra a je zameraná na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, ako aj ochranu životného prostredia.

Cieľom kampane je odbremeniť dopravnú sieť od veľkého množstva automobilov a motivovať občanov k používaniu prostriedkov hromadnej dopravy a alternatívnych dopravných prostriedkov. K nim patrí napríklad presun na bicykli, korčuliach či peši.

Deti sa učili o bezpečnosti na cestách

Obec Margecany sa do celoeurópskej iniciatívy zapojila dvojdňovým programom. V piatok 18. septembra sa pre motorové vozidlá uzavrela Školská ulica, ktorú mohli využívať deti z materskej a základnej školy. Špeciálny program pozostával z aktivít, vďaka ktorým hravou formou nadobudli vedomosti o pravidlách cestnej premávky.

Ulicu bez áut využili na bicyklovanie, korčuľovanie či rôzne hry pod dohľadom pedagógov. V popoludňajších hodinách sa v nedávno otvorenom Fit parku stretli seniori, ktorí sa podrobili kondičnej príprave na Inline hodinku.

Pod odborným vedením Imricha Kočíka si vyskúšali cvičebné prístroje a spoločne sa pripravili na peší presun trasou Počkaj – Rolova huta a naspäť. Zdravotný dohľad a preventívne meranie krvného tlaku zabezpečili pracovníčky zdravotnej poisťovne.

Prešli spolu päťsto kilometrov

Hlavné podujatie v rámci Európskeho týždňa mobility sa v obci konalo v sobotu 19. septembra. V časti Počkaj sa zišlo šesťdesiatštyri ľudí, a to prevažne chodcov. Objavilo sa však aj niekoľko cyklistov a korčuliarov, ktorí túto trasu vyhľadávajú tiež počas letnej korčuliarskej sezóny, a detí na kolobežkách.

Spoločne sa vydali na cestu popri nádrži Ružín až k Rolovej hute a späť, každý svojím tempom. Seniori trasu počas jednej hodiny absolvovali raz, korčuliari priemerne osemkrát. V závere sa všetky zdolané kilometre každého účastníka spočítali a vyhodnotili.

Počas Margecianskej inline hodinky sa bez áut zdolalo dohromady 552 kilometrov. Podujatie sa zakončilo spoločnou fotografiou a večerným oddychovým posedením pri hudbe.

Text a foto: Patrícia Papcunová